search query: @authors aaltonen juha / total: 1
reference: 1 / 1
« previous | next »
Author:Aaltonen, Juha
Title:Sadanta-valuntaprosessi taajama.alueella: MOUSE ja MIKE SHE-ohjelmien testaaminen
Rainfall-runoff process in urban catchment: The testing of MOUSE and MIKE SHE software
Publication type:Master's thesis
Publication year:2008
Pages:113      Language:   fin
Department/School:Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Main subject:Vesitalous ja vesirakennus   (Yhd-12)
Supervisor:Vakkilainen, Pertti
Instructor:Silander, Jari
OEVS:
Digitized archive copy is available at the Harald Herlin Learning Centre customer workstations | instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

 • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
 • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

 • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

  Aalto Thesis Database

 • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

 • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
 • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
 • You cannot copy text or images from the file.
 • You cannot edit the file.

Printing the thesis

 • You can print the thesis for your personal study or research use.
 • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
 • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto     | Archive
Keywords:modelling
urban hydrology
MOUSE
MIKE SHE
climate change
mallinnus
taajamahydrologia
MOUSE
MIKE SHE
ilmastonmuutos
Abstract (fin): Suomen sadannan on ennustettu kasvavan ilmastonmuutoksen johdosta.
Taajamien rakentaminen tiivistyy ja maankäyttö muuttuu.
Nämä kaikki ovat valuntaa lisääviä tekijöitä ja ne voivat kasvattaa mm taajamien tulvavaaraa.
Iso osa Suomen vesihuoltoverkostosta on käyttöikänsä loppupuolella.
Saneerauksen yhteydessä tarjoutuu tilaisuus mitoituksen tarkistamiseen.
Tässä työssä voidaan käyttää numeerisia virtaus- ja valuntamalleja.

Tämän työn kirjallisuusselvityksessä keskityttiin hydrologisten ilmiöiden matemaattiseen esittämiseen ja mallinnuksen kannalta olennaisiin, taajamahydrologiassa huomioitaviin tekijöihin.
Mallinnuksen osalta selvitettiin erilaisia mallityyppejä ja niiden ominaisuuksia hydrologisessa mallinnuksessa.
Hajautettuja ja fysiikan lakeihin perustuvia malleja kohtaan on esitetty perusteita puolesta ja vastaan.
Näihin perehdyttiin käytännön tasolla yhdistämällä kaupalliset MOUSE- ja MIKE SHE-mallit ja soveltamalla niitä Espoon Vallikalliossa sijaitsevalla taajamahydrologian tutkimusalueella.

Mallin soveltamista varten kerättiin aineistoa mm korkeustiedosta, maankäytöstä, maalajeista sekä viemäriverkostosta.
Korkeusaineistoa tarkennettiin RTK-GPS-mittauksin.
Kaikki aineisto siirrettiin paikkatieto-ohjelmaan ja käsiteltiin lähtötiedoiksi.
Malli kalibroitiin ja validoitiin havaintoihin perustuvan purkautumiskäyrän avulla.
Lisäksi testattiin viiden eri MOUSE:n viemäriverkon paikallishäviömenetelmän vaikutusta kaivojen vedenkorkeuksiin.

Mallilla tutkittiin alueen kuivatusjärjestelmän toimivuutta 1-60 minuutin pituisilla intensiteetiltään tasaisilla mitoitussateilla, joiden toistuvuus oli 2-50 vuotta.
Lisäksi muuttuvan intensiteetin mitoitussateilla tutkittiin mitä 20 % sadannan kasvu vaikuttaa 20 minuutin sateisiin.
Mittareina käytettiin mm. verkoston täyttöastetta, kaivojen vedenkorkeuksia ja tulvivien kaivojen tulvan kestoa.
Näiden muutosten todettiin olevan vahvasti yhteydessä sadannan kasvuun.

Työssä käytetty menetelmä soveltuu hyvin tulvariskien arviointiin.
MOUSE ja MIKE SHE -ohjelmien optimaalinen käyttö olisi sen sijaan vaatinut mm tarkemman korkeusmallin.
Lisäksi käyttö oli työlästä ja laskenta hidasta estäen kunnollisen epävarmuusanalyysin.
Tutkimusalueella tehdyt havainnot olivat tämänkin vuoksi työn kannalta oleellisia.
ED:2008-05-21
INSSI record number: 35625
+ add basket
« previous | next »
INSSI