Inside Into Aalto.fi
Tiedonhankinnan opas

Hakuteokset ja sanakirjat

variant: yleistä

Hakuteokset ovat tiedonlähteitä, jotka on tehty tiedon nopeaa löytämistä varten. Ne soveltuvat käytettäviksi, kun halutaan muodostaa yleiskuva tietystä aiheesta, perehtyä aiheeseen liittyvään termistöön tai tarkistaa jokin yksittäinen asiatieto.

Tietosanakirjat ja käsikirjat ovat systemaattisia eri alojen yleisesityksiä, joihin on koottu tutkimusta ja perustietoa tiivistetyssä muodossa. Ne voivat olla joko yleisiä tai tiettyyn aihealueeseen keskittyviä.

Sanakirjat ovat joko yksikielisiä, selittäviä sanakirjoja tai kääntäviä sanakirjoja. Yleissanakirjojen lisäksi eri aloilla on omia termistösanakirjoja. Hakuteoksia ovat lisäksi erilaiset hakemistot, matrikkelit, tilastot, säädös- ja ohjekokoelmat, patentit ja materiaalitietopankit.

Nykyään iso osa hakuteoksista löytyy elektronisina palveluina. Aalto-yliopiston kirjastossa käytössä olevat elektroniset hakuteokset löytyvät nopeasti Nelli-tiedonhakuportaalin kautta.

variant: taide, muotoilu ja arkkitehtuuri

Alle on koottu muutamia keskeisiä taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun hakuteoksia, tietosanakirjoja sekä sanakirjoja. Nämä ja monia muita hakuteoksia löytyyy Nelli-portaalista (esim. Pikalinkit sivun vasemmassa laidassa). Aalto-yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta voivat käyttää Nelliä myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Tietokantojen etäkäyttö edellyttää Aalto-kirjautumista Nellissä.

Hakuteokset ja tietosanakirjat

Encyclopedia Britannica Online  sisältää seuraavat tietosanakirjat ja sanakirjat: Encyclopædia Britannica, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Merriam-Webster's Thesaurus , Britannica Student Encyclopedia ja Britannica Book of the Year. Palvelun kautta löytyy artikkeleita, kuvia (valokuvia, piirroksia, karttoja) ja sanan selityksiä, sanan historiaa, synonyymejä, antonyymejä jne. Palvelussa on myös linkit Britannican toimituksen valitsemille internetsivuille.

Encyclopedia of Materials: Science and Technology  sisältää n. 1800 artikkelia materiaalitieteen ja -tekniikan alueelta, painottuen seuraaville aloille: Functional Phenomena, Structural Phenomena, Fundamental Core Theory, Structural Materials, Polymers and Materials Chemistry ja Functional Materials.

Oxford Art Online  on kuvataiteeseen keskittynyt palvelu, joka sisältää seuraavat hakuteokset: Grove Art Online, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art ja The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.

Oxford Reference Premium sisältää yli 100 hakuteosta useilta eri humanistisilta, yhteiskuntatieteellisiltä ja luonnontieteellisiltä tieteenaloilta. Mukana mm. kuva taide, arkkitehtuuri , esittävä taide.

Stanford Encyclopedia of Philosophy  on filosofian alan hakuteos, jossa julkaistuja, referee-järjestelmän läpäisseitä artikkeleita päivitetään ja jossa julkaistaan koko ajan myös uusia artikkeleita. Jotta teoksen artikkeleihin voisi viitata, SEP:n arkistoihin on tallennettu kiinteitä editioita eri ajankohdilta.

Suomen kuvataiteilijat verkkomatrikkeli  esittelee 2300 suomalaista ja Suomessa asuvaa ammattitaiteilijaa. Mukana ovat kaikki kuvataiteen lajit: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka, valokuvataide, mediataide, videotaide, ympäristötaide sekä performanssitaide.

Sanakirjat

MOT sanakirjat
Palvelu sisältää seuraavat kokonaisuudet:. Suomi-ruotsi-suomi-, suomi-englanti-suomi-, suomi-saksa-suomi-, suomi-ranska-suomi-, suomi-espanja-suomi-, suomi-italia-suomi-, suomi-venäjä-suomi- ja ruotsi-englanti-ruotsi -yleissanakirjat täydennettyinä tekniikan ja kaupan alan sanastoilla (en, ru, sa, ra). Suomi, nykysuomen sanakirja. Elektroniikan ja tietotekniikan suomi-englanti-suomi -sanakirja. Sähköalan standardit, monikielinen. Teräs, teräsalan suomi-englanti-sanakirja. Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja, monikielinen. SFS 3215 Paperisanasto, monikielinen. Pankki- ja rahoitusalan sanakirja, monikielinen. Talouskielen suomi-saksa -sanakirja, Fintra Ulkomaankaupantermit, monikielinen, Kielitoimiston sanakirja ja Asutusnimihakemisto, Englanti-suomi-idiomisanakirja.

Oxford English Dictionary
OED sisältää englannin kielessä esiintyvien sanojen historian, etymologian, merkityksen, ääntämisen sekä esimerkkejä sanan käytöstä alkuperäisteksteissä. OED sisältää yli 600 000 sanaa kaikkialta englanninkielisestä maailmasta. Sanakirja päivittyy neljännevuosittain.

Aalto-yliopistossa on käytössä lukuisia muitakin elektronisia hakuteoksia ja sanakirjoja. Listaus palveluista löytyy nopeasti Nelli-portaalin pikalinkistä Hakuteokset tai Sanakirjat. Painetut hakuteokset on sijoitettu kirjaston lukusaliin ja käsikirjastokokoelmaan. Painettuja sanakirjoja voi myös lainata kirjastosta. Hae haluamasi teos ARSCA-tietokannasta.

 

variant: talous- ja kauppatieteet

Alle on koottu muutamia keskeisiä talous- ja kauppatieteiden sanakirjoja ja hakuteoksia. Nämä ja monia muita hakuteoksia löytyy Nelli-portaalista. Aalto-yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta voivat käyttää Nelliä myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Tietokantojen etäkäyttö edellyttää Aalto-kirjautumista Nellissä.
 

Sanakirjat

Oxford Reference Online -palvelun kautta on käytettävissä useita talousalan tietosanakirjoja (englanti-englanti) mm.

  • Dictionary of Accounting
  • Dictionary of Business and Management
  • Dictionary of Economics
  • Dictionary of Finance and Banking
  • Dictionary of Human Resource Management
  • Handbook of International Financial Terms
  • Dictionary of Marketing
  • Dictionary of Media and Communication
  • Dictionary of Statistics

MOT-sanakirjastossa on yleissanakirjojen lisäksi mm. Pankki- ja rahoitusalan sanakirja (suomi-ruotsi-suomi, suomi-englanti-suomi) ja Saksan tekniikka ja kauppa sanakirja (suomi–saksa, saksa-suomi).

Pankki- ja rahoitussanasto on vapaasti verkosta löytyvä sanasto, joka sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hakuteokset

Suomen talouselämän vaikuttajat sisältää elämäkerta-artikkeleita suomalaisen talouselämän vaikuttajista 1700-luvulta 2000-luvulle. Verkkojulkaisua ylläpitää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sage Research Methods Online –palvelun avulla voi tutustua tutkimusmenetelmiin. Tietokanta sisältää hakuteoksia ja tietosanakirjoja tutkimusmenetelmistä sekä muuta menetelmäkirjallisuutta, videoita ja artikkeleita.

 

variant: tekniset tieteet

Alle on koottu keskeisiä teknisten tieteiden elektronisia tietosanakirjoja ja käsikirjoja. Nämä ja muita elektronisia tietosana- ja käsikirjoja löydät Nelli-portaalista. Aalto-yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta voivat käyttää Nelliä myös yliopiston verkon ulkopuolelta kirjautumalla portaaliin. Tietokantojen etäkäyttö edellyttää Aalto-kirjautumista.

Tietosanakirjat ja käsikirjat

Encyclopædia Britannica määrittelee tietosanakirjan tai käsikirjan (engl. encyclopaedia, encyclopedia) seuraavasti: "hakuteokseksi, joka sisältää informaatio kaikilta aloilta, tai keskittyy käsittelemään yhtä alaa kattavasti. Yli 2000 vuotta tietosanakirjat ovat toimineet olemassaolevan tiedon yhteenvetoina. Etymologisesti tarkasteltuna, sana 'encyclopedia' on lähtöisin kreikankielisestä sanasta enkyklios paideia, joka alunperin tarkoitti oppimisen ympyrää tai kattavaa oppimisen järjestelmää ... hakuteokset toimivat vuosisatojen maamerkkeinä, tallentaen paljolti sen mitä sen julkaisun aikaan tiedettiin sen käsittelemistä aiheista." Tietosanakirjat soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi kun halutaan muodostaa yleiskuva tietystä aiheesta, perehtyä aiheeseen liittyvään termistöön tai tarkistaa jokin yksittäinen asiatieto. 

Encyclopædia Britannica ja Oxford Reference Online ovat esimerkkejä laaja-alaisista elektronisista tietosanakirjoista tai tietosanakirjojen kokoelmista, joita Aalto-yliopiston kirjasto tarjoaa asiakkaittensa käytettäviksi. Yksittäiseen alaan tai aihepiiriin keskittyvistä tietosanakirjoista esimerkkeinä ovat Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Europa World of Learning ja Sage Research Methods Online. Täydellisen listan Aalto-yliopiston kirjaston tarjoamista elektronisista tietosanakirjoista saat Nellistä avaamalla ruudun vasemmalla puolella olevan "Pikalinkin" "Hakuteokset".

Sanakirjat

Encyclopædia Britannica määrittelee sanakirjan (engl. dictionary) seuraavasti: "hakuteos, joka listaa sanoja järjestyksessä - länsimaisissa teoksissa usein aakkosjärjestyksessä - ja kertoo niiden merkitykset. Sanojen merkitysten määrittelyn lisäksi, sanakirja saattaa sisältää informaatiota sanojen lausumisesta, kieliopillisista muodoista ja funktioista, sanojen etymologiasta, syntaktisista erityisominaisuuksista sekä erilaisista taivutusmuodoista ja antonyymeista. Sanakirja voi lisäksi tarjota esimerkkejä sanan käytöstä ..." 

Aalto-yliopiston kirjaston lisensioima elektroninen MOT-sanakirjasto sisältää esimerkiksi suomi-ruotsi-suomi-, suomi-englanti-suomi-, suomi-saksa-suomi-, suomi-ranska-suomi-, suomi-espanja-suomi-, suomi-italia-suomi-, suomi-venäjä-suomi- ja ruotsi-englanti-ruotsi -yleissanakirjat täydennettyinä tekniikan ja kaupan alan sanastoilla. Muita Aalto-yliopiston kirjaston lisensioimia elektronisia sanakirjoja ovat esimerkiksi Oxford English Dictionary, joka sisältää englannin kielessä esiintyvien sanojen historian, etymologian, merkityksen, ääntämisen sekä esimerkkejä sanan käytöstä alkuperäistekstissä, ja Svenska Akademins ordbok, joka on ruotsinkielinen vastine Oxford English Dictionarylle.Täydellisen listan Aalto-yliopiston kirjaston tarjoamista elektronisista sanakirjoista saat Nellistä avaamalla ruudun vasemmalla puolella olevan "Pikalinkin" "Sanakirjat (MOT, OED)".

Lähteet

encyclopaedia 2011. Encyclopædia Britannica Online. [haettu 23.12 2011] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/186603/encyclopaedia

dictionary 2011. Encyclopædia Britannica Online. [haettu 23.12 2011] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/162272/dictionary