Muiden yliopistojen opinnäytetyöt - mistä löytyy tietoa?

Muiden yliopistojen opinnäytetyöt - mistä löytyy tietoa?
vastaus:

Suomalaisten yliopistojen opinnäytetyöt on pääsääntöisesti luetteloitu yliopistokirjastojen yhteistietokanta Melindaan (http://melinda.kansalliskirjasto.fi/). Poikkeuksena esimerkiksi Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, jonka opinnäytteet on luetteloitu Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Vanhempien Kauppakorkeakoulun gradujen tiedot löytyvät Helecon THES –tietokantasta.

Melindan monikenttähaussa aineistorajauksen voi kohdistaa opinnäytteisiin, jolloin tuloksiin tulee väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, graduja ja diplomitöitä. Opinnäytetöiden julkaiseminen elektronisessa muodossa on yleistynyt viime vuosien aikana, joten yhä useammat opinnäytteet ovat luettavissa verkossa.

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa valmistuneita elektronisessa muodossa julkaistuja opinnäytteitä voi hakea Theseus-tietokannan kautta.

Ulkomaisia opinnäytteitä voi hakea mm. ProQuestin Dissertations & Theses –tietokannasta. Tietokannassa on yli miljoona kokotekstimuodossa olevaa opinnäytetyötä, osasta on saatavilla vain tiivistelmä.

Suomenkielisiä hakusanoja kannattaa kokeilla myös katkaista, jolloin saat sanojen eri taivutusmuodot mukaan hakutuloksiin. Lindassa katkaisumerkki on ?-merkki, Helecon THESissä *-merkki. Samoin haut voi tehdä vastaavilla englanninkielisillä termeillä.
 

FAQ [13]