Aalto-yliopiston kandidaatintyöt - missä ne sijaitsevat?

Aalto-yliopiston kandidaatintyöt - missä ne sijaitsevat?
vastaus:

Tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) kandidaatintyöt on arkistoitu rehtorin päätöksellä kokoteksteinä (pdf) Oppimiskeskuksen ylläpitämään elektroniseen arkistoon vuodesta 2008 lähtien ja tekijänoikeussyistä töiden kokoteksteihin pääsyä on rajoitettu. Asiakkaat voivat tutustua Tekniikan korkeakoulujen kanditöiden kokoteksteihin Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen työasemilla, jolloin asiakaspalvelun henkilökunta avaa asiakkaalle Aaltodoc-julkaisuarkiston ja INSSI-tietokannan (1900-2016) siten, että kokotekstien avaaminen on mahdollista. Tekniikan korkeakoulujen kandidaatintöistä ei ole saatavana painettuja versioita.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) kandidaatintöistä löytyy tiedot Aaltodoc-julkaisuarkistosta (kattavammin v. 2012 lähtien). Työn kokoteksti on saatavilla mikäli tekijä on antanut luvan kokotekstin avoimeen verkkojulkaisemiseen.
Osa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kandidaatintöistä on sellaisia, joiden kokotekstiin pääsyä on tekijänoikeussyistä rajoitettu. Asiakkaat voivat tutustua näihin töihin Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen työasemilla. Asiakaspalvelun henkilökunta avaa asiakkaalle Aaltodoc-julkaisuarkiston siten, että kokotekstien avaaminen on mahdollista. Jos työn kokoteksti ei ole saatavilla Aaltodocissa, painettua versiota voi tiedustella ao. laitokselta.

Kauppakorkeakoulun (BIZ) kandidaatintöitä aletaan keräämään sähköisessä muodossa Aaltodoc-julkaisuarkistoon syksystä 2016 lähtien. Työn kokoteksti on saatavilla mikäli tekijä on antanut luvan kokotekstin avoimeen verkkojulkaisemiseen.
Kauppakorkeakoulun kanditöitä ei ole saatavana painettuna Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen kautta.

Aaltodoc-julkaisuarkisto
Inssi-tietokanta

FAQ [21]