haku: @keyword tiivistys / yhteensä: 6
viite: 5 / 6
Tekijä:Suomela, Susanna
Työn nimi:Levitys- ja tiivistysmenetelmien kehitys asfalttitöissä
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2008
Sivut:33      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Koulutusohjelma:Rakennus- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Liikenne- ja tietekniikka   (R3004)
Valvoja:Aalto, Jukka
Ohjaaja:Valtonen, Jarkko
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305165483
Sijainti:  
Avainsanat:asfaltti
levitys
tiivistys
levitin
jyrä
päällyste
ED:2009-03-26
INSSI tietueen numero: 37226
+ lisää koriin
INSSI