haku: / yhteensä: 56656
viite: 174 / 56656
Tekijä:Raunio, Teo
Työn nimi:Käyttäjäkokemus liikennevälineissä: Arvio Länsimetron vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen Espoon ja Helsingin välisessä työmatkaliikenteessä
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:30      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Tietotekniikan laitos
Koulutusohjelma:Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Oppiaine:Tietotekniikka   (SCI3027)
Valvoja:Kannala, Juho
Ohjaaja:Jokinen, Jani-Pekka
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201702072254
Sijainti:  
Avainsanat:käyttäjäkokemus
työmatkaliikenne
Länsimetro
henkilöautoilu
ED:2017-02-26
INSSI tietueen numero: 55499
+ lisää koriin
INSSI