Ansökan om bibliotekskort till Lärcentret vid Aalto-universitetet

Genom att fylla i denna blankett kan du anmäla dina personuppgifter till Lärcentret vid Aalto-universitetet för bibliotekskortet. Kortet är färdigt inom två vardagar efter att du sänt in blanketten. När kortet avhämtas, måste ett identitetsbevis med bild uppvisas.
Genom att du överlämnar dina uppgifter till vårt kundregister, förbinder du dig också till att godkänna Aalto-universitetets Lärcenters användarvillkor och serviceavgifter.

Uppgifterna överförs till Lärcentrets kundregister (registerbeskrivningarna nederst på sidan). Fyll i blanketten och skicka iväg den med "Beställ".

Fält markerade med * är obligatoriska.
Blanketten kan tömmas med "Töm blanketten".
Personuppgifter:
Efternamn *:
Förnamn *:
Personbeteckning *:
Adress *:
Postnummer *:
Ort *:
Telefonnummer *:
E-post *:
Studerandenummer (om du är studerande vid Aalto-universitetet):

Om du hör till personalen vid Aalto-universitetet, ange din adress för innerposten, som behövs för Aalto-direkt tjänsten:
Byggnad/Institution:
PB-nummer:
Rummets nummer:
Telefonnummer:
Följande information behövs för statistikuppgifter:
Välj ett av alternativen nedan *:  
Aalto-universitetet:
Studerande vid Aalto-universitetet
Personal vid Aalto-universitetet
Studerande vid något annat universitet
Personal vid något annat universitet än Aalto-universitetet
Studerande eller personal vid någon annan yrkeshögskola
Studerande eller personal vid någon annan läroanstalt
Anställd: privat sektor offentlig sektor
Övrig (inget av ovannämnda alternativ är lämpligt)
* = obligatoriskt fält

OBS: Hämta bibliotekskortet på Harald Herlin-lärcentret serviceställen inom betjäningstider.

Register/dataskyddsbeskrivningar:
Dataskyddsmeddelande