Ansökan om bibliotekskort för för utomstående kunder till Lärcentret vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetets studeranden och personal fyller inte i bibliotekskortsansökningsblanketten på nätet, utan loggar in i Aalto-Primo med sitt Aalto ID, varvid kundinformationen automatiskt överförs till bibliotekssystemet.
Genom att fylla i denna blankett kan du anmäla dina personuppgifter till Lärcentret vid Aalto-universitetet för bibliotekskortet. Kortet är färdigt inom två vardagar efter att du sänt in blanketten.

När kortet avhämtas, måste ett identitetsbevis med bild uppvisas.
Genom att du överlämnar dina uppgifter till vårt kundregister, förbinder du dig också till att godkänna Aalto-universitetets Lärcenters användarvillkor och serviceavgifter.

Uppgifterna överförs till Lärcentrets kundregister (registerbeskrivningarna nederst på sidan). Fyll i blanketten och skicka iväg den med "Beställ".

Fält markerade med * är obligatoriska.
Blanketten kan tömmas med "Töm blanketten".
Personuppgifter:
Efternamn *:
Förnamn *:
Personbeteckning *:
Adress *:
Postnummer *:
Ort *:
Telefonnummer *:
E-post *:

Följande information behövs för statistikuppgifter:
Välj ett av alternativen nedan *:  
Studerande eller personal vid något annat universitet
Studerande eller personal vid någon annan yrkeshögskola
Studerande eller personal vid någon annan läroanstalt
Anställd: privat sektor offentlig sektor
Övrig (inget av ovannämnda alternativ är lämpligt)
* = obligatoriskt fält
Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter.
Som kund i Lärcentret bör du informera oss om förändringar i dina kontaktuppgifter.

OBS: Hämta bibliotekskortet på Harald Herlin-lärcentret serviceställen inom betjäningstider.

Register/dataskyddsbeskrivningar:
Dataskyddsmeddelande