haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 19 / 21
Tekijä:Lokki, Tapio
Työn nimi:Virtuaaliääniympäristön luominen konserttisalin laskennalliseen malliin
Implementation of Virtual Acoustics for a Computational Concert Hall Model
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:1997
Sivut:76      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Savioja, Lauri
Digitoitu julkaisu: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85544
OEVS:
Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:virtual acoustics
auralization
image-source method
digital signal processing
virtual reality
modeling of room acoustics
virtual auditory environment
virtuaaliakustiikka
auralisointi
kuvalähdemenetelmä
digitaalinen signaalinkäsittely
virtuaalitodellisuus
huoneakustiikka
akustiikan laskennallinen mallintaminen
virtuaaliääniympäristö
ED:1998-01-08
INSSI tietueen numero: 12820
+ lisää koriin
INSSI