haku: @keyword texture / yhteensä: 7
viite: 3 / 7
Tekijä:Anttila, Susanna
Työn nimi:Keraamiset laatat Alvar Aallon interiööreissä
Ceramic tiles in the interiors of Alvar Aalto
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2008
Sivut:74 s. + liit. 4      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Arkkitehtuurin laitos
Oppiaine:Arkkitehtuurin historia   (A-27)
Valvoja:Niskanen, Aino
Ohjaaja:
Sijainti:P1 Ark A     | Arkisto
Avainsanat:history of ceramics
ceramic tile
pole tile
texture
Aalto
keramiikan historia
keraaminen laatta
sauvalaatta
tekstuuri
Aalto
Tiivistelmä (fin): Diplomityö käsittelee kolmea osa-aluetta.
Ensimmäisessä osassa perehdytään keraamisten laattojen käyttöön arkkitehtuurin historiassa.
Toisessa osassa käsitellään Alvar Aallon suunnittelemia laattoja, niiden materiaaleja ja valmistusta sekä käyttötapoja.
Kolmannen osan muodostaa seitsemän Aallon rakennuksen tiivis case study, joka valottaa laatan käytön eri puolia.

Laattoja on käytetty rakennusten koristeluun jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua Lähi-Idässä.
Eurooppaan merkittävimmät vaikutteet ovat saapuneet Rooman valtakunnan levittäytymisen myötä sekä islamilaisten maurien valloittaessa nykyisen Espanjan alueen.
Monivärisiä majolikalaattoja valmistivat etenkin italialaiset käsityöläiset joiden immigraation myötä valmistustaito levisi Alankomaihin.
Teollistuvassa Englannissa laattoja käytettiin hygieenisemmän ja värikkäämmän ympäristön aikaansaamiseksi.
Art nouveaun aikana laattojen käyttö kukoisti erityisesti Wienissä, Pariisissa ja Barcelonassa.
Suomeen vaikutteet saapuivat jugendin mukana, mutta laattoja käytettiin arkkitehtuurissa vain vähäisessä määrin ennen 1960-lukua.

Aallon rakennusten keraamiset sauvalaatat on suunniteltu Aallon toimistossa ja ne olivat Arabian ja Kupittaan Saviosakeyhtiön valmistamia.
Laatat on ilmeisesti valmistettu suulakepuristamalla.
Lasitteet lienevät suurelta osin tehtaiden vakiolasitteita.
Sauvalaattoja on kolmea tyyppiä ja niitä on käytetty rakennuksissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
Laattapinnoilla on rakennuksissa monia tehtäviä: ne korostavat reittejä, toimivat pintojen korostajina ja täyttäjinä sekä tilahierarkian ilmentäjinä.
Laattojen ja saumojen luoma pystyviivasto tuo puudetaljien ohella tiloihin haptisuutta ja teksturointia.
Sauvalaattapinta on myös kestävä, helposti puhdistettava ja akustisesti edullinen.
Lisäksi Aalto on laattojen avulla tuonut värejä hillityn modernistiseen tilaan.

Vaikutteet laattapintojen käyttöön tulivat paitsi Aallon opiskeluaikaisten opettajien, myös myöhempien ulkomaanmatkojen kautta.
Ensimmäiset laattakokeilut on tehty Villa Maireassa (1938) ja Muuratsalon Koetalossa (1952).
Varsinaisesti Aalto aloitti keraamisten sauvalaattojen käytön Kansaneläkelaitoksen toimitalossa (1953-57) ja Rautatalossa (1952-55).
Näiden laattapinnat ovat erityisen monimuotoisia ja muista poikkeavia.
Sittemmin laattoja käytettiin monissa kohteissa, kuten Teknillisessä Korkeakoulussa, Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, Seinäjoen kaupunkikeskuksessa, Finlandiatalossa ja Sähkötalossa.
Myöhemmissä kohteissa tapa käyttää laattoja vakiintui.

Koska laatat on valmistettu kohteisiin tilaustyönä, ovat nykyiset korjaukset haastavia.
Erityistä huomiota korjatessa tulisi kiinnittää sauman paksuuteen ja väriin sekä liittymädetaljeihin.
ED:2008-12-18
INSSI tietueen numero: 36631
+ lisää koriin
INSSI