haku: @keyword lyhytaikainen Fourier-muunnos / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Pero, Jaakko
Työn nimi:Nauhoitetun jälkikaiunnan lisääminen äänisignaaliin reaaliajassa
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2009
Sivut:25      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta
Koulutusohjelma:Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Elektroniikka ja sovellukset   (S3007)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Pihlajamäki, Tapani
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305166339
Sijainti:  
Avainsanat:lyhytaikainen Fourier-muunnos
nopea Fourier-muunnos
konvoluutiokaiku
jälkikaiunta
ED:2010-02-17
INSSI tietueen numero: 38950
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI