haku: @author Laukkanen, Perttu / yhteensä: 2
viite: 2 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Laukkanen, Perttu
Työn nimi:Signaalinkäsittelymenetelmät musiikin transkriptioon
Signal processing methods for music transcription
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:25      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta
Koulutusohjelma:Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Elektroniikka ja sovellukset   (S3007)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Fagerlund, Seppo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201302251528
Sijainti:  
Avainsanat:transkriptio
nuotintaminen
perustaajuusestimointi
musiikki
signaalinkäsittely
ED:2010-08-18
INSSI tietueen numero: 40159
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI