haku: @keyword dynaaminen jäykkyys / yhteensä: 2
viite: 2 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Järvi, Heikki
Työn nimi:Hydraulijärjestelmän komponenttien vaikutus sylinteridynamiikkaan matalilla taajuuksilla
The effect of hydraulic components on cylinder dynamics at low frequencies
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:(5) + 42      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Koneenrakennustekniikan laitos
Oppiaine:Koneensuunnittelu   (K3001)
Valvoja:Pietola, Matti
Ohjaaja:Kajaste, Jyrki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201412033097
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  4794   | Arkisto
Avainsanat:hydraulic cylinder
dynamic stiffness
resonator
vibration damping
hydraulisylinteri
dynaaminen jäykkyys
resonaattori
värähtelynvaimennus
Tiivistelmä (fin):Hydraulijärjestelmissä esiintyy joko järjestelmän komponenttien tai ulkopuolisten kuormitusten aiheuttamaa painevärähtelyä.
Järjestelmän värähtelyvasteeseen voidaan vaikuttaa järjestelmän keskeisimpien komponenttien lisäksi erilaisilla putkistoresonaattoreilla.

Työssä tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia muokata hydraulisylinterin dynaamista jäykkyyttä hydraulijärjestelmään kytkettävillä passiivisilla resonaattoreilla ja vaihtoehtoisilla hydraulinesteillä.
Myös putkiston ominaisuuksien vaikutusta selvitettiin.
Tutkimus rajattiin käsittelemään järjestelmää, jossa toimilaitteena on hydraulisylinteri.
Taajuusalue rajattiin alle 50 Hz taajuuksiin, koska aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet korkeampiin taajuuksiin.
Tutkimusaineisto koostuu simulointimalleista ja koelaitteesta.

Tutkimustulosten perusteella hydraulijärjestelmän dynaaminen jäykistäminen putkistoresonaattorin avulla on mahdollista kapealla taajuusalueella.
Myös putkiston mekaanisella jäykkyydellä voidaan selvästi kasvattaa järjestelmän dynaamista jäykkyyttä.
Jäykkyyden merkittävä alentaminen sen sijaan ei käytännössä saada aikaan tiivistekitkan takia.
Tiivistelmä (eng):Pressure vibration occurs in hydraulic systems introduced by either system components or external forces.
Different types of resonators, in addition to the system components themselves, can be used to alter the frequency response of the system.

Different methods were researched to affect on the dynamic stiffness of a hydraulic cylinder by passive resonators and alternative hydraulic fluids.
Also the effect of pipeline was studied.
The research focuses on hydraulic systems containing a hydraulic cylinder.
Frequency band is limited to sub 50 Hz due to prior researches focusing on higher frequencies.
Research material consists of a simulation model and a test apparatus.

The results of this research indicate that the dynamic stiffening of a hydraulic system by pipeline resonator is possible at a narrow frequency band.
Increasing the mechanical stiffness of the pipeline can also introduce a substantial rise in the dynamic stiffness of the hydraulic system.
Significant lowering of the stiffness is practically precluded by seal friction.
ED:2014-12-21
INSSI tietueen numero: 50182
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI