haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 2 / 21
Tekijä:Taher, Josef
Työn nimi:Aika-alueen differenssimenetelmä huoneakustiikassa
Finite-difference time-domain method in room acoustics
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:36      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Koulutusohjelma:Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Oppiaine:Teknillinen fysiikka   (F3005)
Valvoja:Alava, Mikko
Ohjaaja:Savioja, Lauri
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501291756
Sijainti:  
Avainsanat:aika-alueen differenssimenetelmä
fdtd
virtuaaliakustiikka
huoneakustiikka
aaltoyhtälö
simulaatio
ED:2015-02-08
INSSI tietueen numero: 50493
+ lisää koriin
INSSI