haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 8 / 74
Tekijä:Vaulanen, Mikko
Työn nimi:Nanolankabioanturit
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:27      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Elektroniikka ja sähkötekniikka   (ELEC3013)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Huhtio, Teppo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201601281162
Sijainti:  
Avainsanat:biosensorit
nanolangat
kanavatransistorit
mittaaminen
nanotekniikka
ED:2016-02-21
INSSI tietueen numero: 53092
+ lisää koriin
INSSI