haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 2 / 74
Tekijä:Kekäläinen, Olli
Työn nimi:Tuotekehityksen hyödyn mittaaminen
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:21      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Koulutusohjelma:Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Oppiaine:kone- ja rakennustekniikka   (ENG3043)
Valvoja:Pietola, Matti
Ohjaaja:Hölttä-Otto, Katja
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201610064676
Sijainti:  
Avainsanat:tuote
tuotekehitys
tuotekehitysprosessi
mittaaminen
mittari
hyöty
ED:2016-10-16
INSSI tietueen numero: 54549
+ lisää koriin
INSSI