haku: @keyword data center / yhteensä: 18
viite: 1 / 18
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Kaivosoja, Juho
Työn nimi:Green Data Centers: Evaluating Efficiency
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 53 s. + liitt. 4      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Tietoverkot   (S3022)
Valvoja:Manner, Jukka
Ohjaaja:Peuhkuri, Markus
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025287
Sijainti:P1 Ark Aalto  5595   | Arkisto
Avainsanat:data center
energy consumption
energy efficiency
energy reuse
palvelinkeskus
energiankulutus
energiatehokkuus
energian uudelleenkäyttö
mittari
Tiivistelmä (fin):Palvelinkeskukset ovat yhteiskunnassamme läsnä kaikkialla.
Energiakustannukset ovat suuri osa palvelinkeskuksen elinkaaren aikaisista kuluista, joten on palvelinkeskusten ylläpitäjille taloudellisesti järkevää pitää energiakustannukset matalina.
Lisäksi energiankulutuksen vähentäminen tekee palvelinkeskuksista ympäristöystävällisempiä.

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan joihinkin palvelinkeskusten "vihreyden" mittareihin.Tässä opinnäytetyössä pohditaan myös tapoja parantaa palvelinkeskuksen energiatehokkuutta, ja esitellään lyhyesti muutama ultratehokas palvelinkeskus.
Joitakin mittaustuloksia kerättiin palvelinkeskusympäristöstä ja ulkoa, ja todettiin, että jäähdyttäminen suoraan ulkoilmalla säästäisi - tässä palvelinkeskuksessa - noin 25 % jäähdytykseen kuluvasta energiasta.
Tiivistelmä (eng):Due to a number of reasons, data centers have become ubiquitous in our society.
Energy costs are a significant portion of a data center's total lifetime costs, so it makes financial sense for data center operators to keep energy costs low.
Additionally, cutting energy consumption makes data centers more environmentally friendly.
In this thesis, some metrics for comparing the "greenness" of data centers are considered.

This thesis also explores ways of improving a data center's energy efficiency and briefly introduces a few ultra-efficient data centers.
Some measurements from a data center environment as well as the outside environment were collected, and it was observed that using outside air directly for cooling can - in this data center - save about 25 % of energy used for cooling.
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54819
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI