haku: / yhteensä: 56656
viite: 175 / 56656
Tekijä:Suviranta, Jaarli
Työn nimi:Electric Field Control of Magnetic Thin Films: Magneto-Optical Kerr Effect Microscopy and GPU-accelerated Simulation
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:50      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Koulutusohjelma:Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Oppiaine:Teknillinen fysiikka   (SCI3028)
Valvoja:van Dijken, Sebastiaan
Ohjaaja:Hämäläinen, Sampo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201702072256
Sijainti:  
Avainsanat:magnetic thin films
multiferroic heterostructures
Kerr effect
inverse magnetoelectric effect
MuMax3
antidot lattice
ED:2017-02-26
INSSI tietueen numero: 55501
+ lisää koriin
INSSI