haku: / yhteensä: 56656
viite: 173 / 56656
Tekijä:Keskisaari, Anton
Työn nimi:Sosiaalisen median affordanssit ja niiden vaikutukset rasismiin
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyƶ
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:20      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Tietotekniikan laitos
Koulutusohjelma:Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Oppiaine:Tietotekniikka   (SCI3027)
Valvoja:Kannala, Juho
Ohjaaja:Nelimarkka, Matti
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201702152408
Sijainti:  
Avainsanat:sosiaalinen media
affordanssi
rasismi
ED:2017-02-26
INSSI tietueen numero: 55503
+ lisää koriin
INSSI