haku: @keyword data center / yhteensä: 18
viite: 4 / 18
Tekijä:Adkins, Alexander
Työn nimi:DATA32
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2015
Sivut:90      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Arkkitehtiosasto
Oppiaine:Rakennusoppi   (A-9)
Valvoja:Lintula, Kimmo
Ohjaaja:Lindgren, Tommy
Sijainti:P1 Ark A     | Arkisto
Avainsanat:adaptive reuse
renovation
brownfield reclamation
data center
Hernesaari
Munkkisaari
granary
silo
viljavarasto
ED:2017-11-08
INSSI tietueen numero: 56033
+ lisää koriin
INSSI