Aalto-universitetet: Elektronisk arkivering av examensarbeten

I Aalto-universitetet arkiveras alla examensarbeten i fulltext i det elektroniska publikationsarkivet Aaltodoc: https://aaltodoc.aalto.fi

För arkivering skall studerande lagra arbetets metadata (publikationsuppgifter) samt fulltext (som en PDF/A-fil) i eAge-systemet. Efter att högskolan har godkänt arbetet överförs arbetet till publikationsarkivet Aaltodoc.

Anvisningar om hur man lagrar sitt arbete i fulltext som PDF/A-fil: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

Länken via ditt utbildningsprogram (se instruktionerna i INTO) leder vidare till eAge-systemet där du kan spara metadata om ditt arbete samt PDF-filen. Inloggningen till systemet sker med din egen Aalto-identifikation.

Direkta länkar till eAge-systemet:

Kandidatarbeten av högskolorna inom teknik (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

TIK: https://eage.aalto.fi/?ff/en/EDU_107

Övriga kandidatprogram: https://eage.aalto.fi/?ff/en/EDU_AALTO_107

Enligt beslutet av högskolorna inom teknik publiceras fulltexterna av kandidatarbeten inte i det öppna datanätet. Fulltexterna av arbetena kan läsas vid datorer i Lärcentret. Personalen vid Aalto-universitetet har möjlighet att öppna fulltexten till ett kandidatarbete inom teknik i publikationsarkivet Aaltodoc med sin egen Aalto-identifikation (användar-id och lösenord).

Magisterarbeten av högskolorna inom teknik (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Högskolorna inom teknik: https://eage.aalto.fi/?f/EDU_207

Studeranden kan i eAge-systemet ge tillstånd till publiceringen av arbetet i det öppna datanätet. Utan publiceringstillstånd är magisterarbetets fulltext tillgänglig enbart i Aalto-universitetets slutna nätverk. Arbetena kan läsas vid datorer i Lärcentret.

Handelshögskolans (BIZ) examensarbeten

BIZ: https://eage.aalto.fi/?f/EDU_BIZ_thesis
(arbetena lagras förutom eAge också i MyCourses-systemet, se anvisningarna I INTO)

Studeranden kan i eAge-systemet ge tillstånd till publiceringen av magisterarbetet i det öppna datanätet. Utan publiceringstillstånd är arbetet i fulltext tillgänglig enbart i Aalto-universitetets slutna nätverk och arbetet kan läsas vid datorer i Lärcentret.

Enligt högskolans beslut publiceras fulltexterna av ekonomie kandidatarbeten inte i det öppna datanätet. Fulltexterna av arbetena kan läsas vid datorer i Lärcentret, i Aalto-universitetets slutna nätverk. Personalen vid Aalto-universitetet har möjlighet att öppna fulltexten i Aaltodoc-arkivet med sin egen Aalto-identifikation.

Examensarbeten av Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS)

ARTS: ARTS: https://eage.aalto.fi/?f/arts_thesis

Studeranden kan i eAge-systemet ge tillstånd till publiceringen av examensarbetet i fulltext i det öppna datanätet. Utan publiceringstillstånd är arbetets fulltext tillgänglig enbart i Aalto-universitetets slutna nätverk och arbetet kan läsas vid datorer i Lärcentret eller i tryckt form, ytterliga uppgifter: printed copies of the Master's theses och full text versions of Bachelor’s theses.

Tilläggsuppgifter och rådgivning

Kontakta i första hand din handledare eller ansvarig lärare om du har problem med inlämning av arbetet eller elektronisk arkivering.

Kontaktuppgifter:

Copyright © 2018 Aalto University, Aaltodoc admin
updated 7.5.2018, mm, my, tt