Inssi - tekniikan korkeakoulujen diplomityöt, kandidaatintyöt ja lisensiaatintutkimukset 1900-2016

Sisältää viitteet Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa ja Teknillisessä korkeakoulussa tehtyihin diplomi- ja kandidaatintöihin sekä lisensiaatintutkimuksiin vuosilta 1900-2016. Työt ovat kattavasti 1980-luvun alusta lähtien, vanhempia töitä päivitetään tietokantaan takautuvasti. Kandidaatintöitä on vuosilta 2006-2016 ja vierailevien opiskelijoiden Final Project -töitä vuosilta 2002-2016.
Tietokantaan ei enää lisätä vuodesta 2017 lähtien julkaistuja opinnäytetöitä, vaan ne löytyvät vain Aaltodoc-julkaisujärjestelmästä.
Kirjoita hakusanat, valitse pudotusvalikosta mihin tietoihin haluat kohdistaa hakusi ja napauta Hae-painiketta.

  AND   OR   NOT
Vuosi: Vuosiväli merkitään kaksoispisteellä, esim. 2010:2011
Julkaisutyyppi: kaikki diplomityö kandidaatintyö lisensiaatintutkimus Final Project-työ
 
Ohjeet:
  • Valinnalla "kaikki tiedot" (oletus) haku kohdistuu kaikkiin haettaviin kenttiin. Haun voi kohdistaa tiettyyn kenttään valitsemalla se pudotusvalikosta.
  • Sanojen katkaisumerkki on * (tähti), katkaistavasta sanasta on oltava vähintään kolme merkkiä. Katkaisua voi käyttää sanan alussa ja/tai lopussa ja/tai keskellä, esim: pilvipalvelu*, esim. *lainsäädän*
  • Välilyönti hakusanojen välillä edellyttää, että kaikki hakusanat esiintyvät haettavissa kentissä, missä tahansa järjestyksessä.
  • Vaihtoehtoiset hakusanat erotetaan hakulaatikon sisällä pystyviivalla, esim: *rengas* | *renka*
  • Hakusanoja voi yhdistellä hakulaatikoiden välistä valittavilla operaattoreilla AND, OR tai NOT.
  • Fraasihaku (peräkkäiset sanat): lainausmerkit sanojen ympärillä esim: "avoin data"
  • Tekstihaku palauttaa 1000 ensimmäistä löytynyttä viitettä.
Huom: Inssi-tietokanta ja sen sisältö (viitteet) ovat vapaasti käytettävissä, mutta mahdolliset linkit elektronisiin julkaisuihin voivat johtaa palveluihin, joiden käyttö edellyttää erillisiä käyttöoikeuksia.
INSSI