haku: @all pulkki / yhteensä: 35
viite: 16 / 35
Tekijä:Saari, Ville
Työn nimi:Implementing a modular architecture for virtual-world Directional Audio Coding
Modulaarisen arkkitehtuurin toteuttaminen Directional Audio Coding-menetelmälle
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:ix + 56      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Pihlajamäki, Tapani
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201307137204
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1376   | Arkisto
Avainsanat:spatial sound
virtual-world
audio engine
sound synthesis
real-time
STFT
tilaääni
virtuaalimaailma
audiomoottori
reaaliaikainen
synteesi
Tiivistelmä (fin):Kasvanut tieto ihmisen kuulon toiminnasta ja entistä tehokkaammat tietokoneet ovat mahdollistaneet uusien tilaäänimenetelmien kehityksen.
Yksi tällainen tilaaäänimenetelmä on Directional Audio Coding (DirAC), joka mahdollistaa yhdestä paikasta tehdyn tilaääninauhoituksen uudelleenluomisen erilaisilla kaiutinjärjestelmillä.
DirAC:ia on kehitetty edelleen ja siitä on olemassa muun muassa versiot kuulokekuunteluun ja videon ja siihen liittyvän kolmiulotteisen äänen projisointiin jollekin pinnalle.
Eri versioista on olemassa erillisiä demoja joilla niitä voidaan esitellä, mutta yhtenäinen järjestelmä helpottaisi demojen esittämistä.
Näiden lisäksi Dirac:ista on myös virtuaali- maailmojen luomiseen sopivaksi muunneltu versio, jonka toiminnalisuudet muistuttavat pelikäyttöön soveltuvaa audiomoottoria.
Tälle järjestelmälle on vastikään esitelty uusi arkkitehtuuri, joka parantaa järjestelmän toimintaa muutamissa ääritapauksissa.
Tästä järjestelmästä tarvitaan uusi toteutus, jolla sen ominaisuuksia pystytään esittelemään.
Tämä uusi arkkitehtuuri mahdollistaa myös muiden versioiden yhdistämisen yhtenäiseen järjestelmään, mikä helpottaa demojen esittelemistä, kuten aikaisemmin mainittiin.
Tässä työssä luotiin toimiva versio esitellystä uudesta järjestelmäarkkitehtuurista.
Järjestelmä on reaaliaikainen ja se käyttää Fourier-muunnokseen perustuvia menetelmiä aika- ja taajuustasojen välisiin muunnoksiin.
Järjestemällä on mahdollista luoda laajoja lähteitä mono-signaaleista ja toistaa kolmiulotteisia äänitteitä erilaisillä kaiutinjärjestelmillä.
Lisäksi toistoon voidaan käyttää myös kuulokkeita.
Toteutuksessa luotiin helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi luoda ja hallita erilaisia äänimaisemia, jotka koostuvat aiemmin mainituista lähdetyypeistä.
Tiivistelmä (eng):In the past few years, the increased knowledge of the human hearing and the increase in the computing power of computers has allowed creation of new three-dimensional audio coding methods, such as Directional Audio Coding (DirAC).
It allows recreation of a spatial recording performed in a single location.
The processing is done by analyzing the intensity and energy of different signals in frequency domain, estimating a few parameters from them and synthesizing the sound based on these.
The directional audio coding has been further developed and different extensions to it have been created.
These allow, for example, playback with headphones and projection of a video with respective three-dimensional sound.
Demonstrations for these extensions exists as separate applications and a single application to combine is needed to make the demonstration use more effective.
In addition to these extensions, a virtual-world version of the directional audio coding has been developed.
This provides functionalities that could be implemented to a game audio engine.
To further enhance the performance of the virtual-world DirAC a new architecture has been proposed.
A new implementation of the system is needed to prove that the new architecture works.
The architecture also allows the creation of the other extensions within it so the old demonstrations can be unified in this system.
In this thesis a fully functional version of the new architecture was created.
The system runs in real-time and it uses short-time Fourier transform based approach to transform the signal to the frequency domain and back.
The system is capable of panning mono sources with varying sizes and shapes and rendering three-dimensional recordings with different loudspeaker setups.
In addition to these rendering through headphones was made possible.
The implementation has an easy-to-use user interface that gives the user possibility to create and control different soundscapes.
ED:2013-12-02
INSSI tietueen numero: 48053
+ lisää koriin
INSSI