haku: @keyword saliakustiikka / yhteensä: 2
viite: 2 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Peltonen, Timo J.
Työn nimi:A Multichannel Measurement System for Room Acoustics Analysis
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2000
Sivut:viii + 103 s. + liitt.      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Lahti, Tapio
Digitoitu julkaisu: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88427
OEVS:
Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
Sijainti:P1 Ark TKK  3084   | Arkisto
Avainsanat:maximum length sequence
MLS
room acoustics
acoustic impulse response
room acoustic parameters
acoustical measurements
maksimipituusjone
huoneakustiikka
saliakustiikka
akustinen impulssivaste
saliakustiset tunnusluvut
impulssivasteiden jälkikäsittely
akustinen mittaustekniikka
Tiivistelmä (fin):Tässä työssä käsitellään akustisten impulssivasteiden ja saliakustisten tunnuslukujen mittaukseen ja analysointiin liittyviä menetelmiä ja sovellutuksia.

Työssä esitellään lineaaristen ja aikainvarianttien (LTI-) järjestelmien teoriaa sekä impulssivasteen määrittämiseen soveltuvia menetelmiä.
Lähemmin tarkastellaan MLS (maksimipituussekvenssi) -menetelmän ominaisuuksia ja sovellutuksia.
Työssä perehdytään saliakustisten tunnuslukujen teoriaan ja mittausmenetelmiin.
Lisäksi käsitellään todellisissa impulssivasteissa esiintyvien kohina- ja viivetekijöiden kompensointiin soveltuvia jälkikäsittelymenetelmiä.

Työn osana on suunniteltu ja toteutettu akustisten impulssivasteiden monikanavaiseen mittaukseen ja analysointiin soveltuva Matlab-pohjainen järjestelmä.
Mittausjärjestelmän ratkaisuja ja ominaisuuksia kuvataan ja sen toimintaa arvioidaan eri tavoin testien ja vertailumittausten avulla.

Työssä pohditaan impulssivasteen mittaukseen, suodatukseen ja saliakustisten tunnuslukujen analyysiin liittyviä tekijöitä, keskittyen mittaus- ja analyysimenetelmien käytännön soveltuvuuteen ja rajoituksiin.
ED:2000-11-27
INSSI tietueen numero: 15975
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI