haku: @keyword diffuusi äänikenttä / yhteensä: 2
viite: 1 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Nummela, Janne
Työn nimi:Sähköakustinen harjoitussali sinfoniaorkesterille
Electroacoustic rehersal room for a symphony orchestra
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2001
Sivut:ix + 82      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Lokki, Tapio
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  2624   | Arkisto
Avainsanat:electroacoustic
reverberation enhancement system
acoustic feedback
gain before instability
time variance
diffuse sound field
sähköakustiikka
aktiiviakustiset järjestelmät
akustinen takaisinkytkeytyminen
aikavarianssi
äänen värittymä
harjoitushuone
diffuusi äänikenttä
lava-akustiikka
Tiivistelmä (fin):Tässä diplomityössä on esitetty sähköakustisen harjoitussalin prototyyppi sinfoniaorkesterille.
Sähköakustinen harjoitussali on konserttisalia huomattavasti pienikokoisempi ja rakennuskustannuksiltaan edullisempi.
Prototyyppi perustuu uuteen katkaistun salin konseptiin, jolla orkesteriharjoitussali toteutetaan markkinoilla olevista pienemmistä sähköakustisista harjoitushuoneratkaisuista poikkeavalla tavalla.

Katkaistun salin konseptissa konserttisalin yleisötilan akustista vaikutusta ääneen simuloidaan kaiuttoman seinän ja aktiiviakustisen järjestelmän yhdistelmällä.
Lavatila on identtinen konserttisalin kanssa.
Kaiuton seinä pystytetään lavan eteen katkaisemaan sali toisen penkkirivin kohdalta.
Sähköakustisen järjestelmän kaiuttimet sijoitetaan rivistöksi kaiuttomalle seinälle.

Työssä on tehty yleiskatsaus sähköakustisten järjestelmien teoriaan ja historiaan.
Prototyypin kannalta keskeisiä tutkimusongelmia ovat akustisen takaisinkytkeytymisen hallinta, äänen värittymä, keinotekoisen kaiunnan äänenlaatu ja mikrofonien sekä kaiuttimien määrä ja sijoittelu.

Suoritetun tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että sähköakustiikan avulla on edullisesti toteutettavissa selvästi toimivampi ja monipuolisempi harjoitusympäristö kuin samankokoisella perinteisesti akustoidulla harjoitustilalla.
ED:2001-07-04
INSSI tietueen numero: 17723
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI