haku: @keyword SLAM / yhteensä: 10
viite: 9 / 10
Tekijä:Heikkilä, Seppo Sakari
Työn nimi:Development of Laser Based Localisation Methods for Personal Navigation System - PeNa
Laserpohjaisten paikannusmenetelmien kehittäminen henkilökohtaiseen paikannuslaitteeseen - PeNa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2005
Sivut:91      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Automaatiotekniikka   (AS-84)
Valvoja:Halme, Aarne
Ohjaaja:Saarinen, Jari
Digitoitu julkaisu: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92482
OEVS:
Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:human indoor localisation
laser scan matching
SLAM
ihmisen sisätilapaikannus
lasermittaussovitus
SLAM
Tiivistelmä (fin): Tämä diplomityö esittelee itsenäisen ihmisen sisätilapaikannusjärjestelmän nimeltään Personal Navigation system (PeNa).
PeNa perustuu merkintälasku ja karttapaikannusalgoritmeihin.
Merkintälasku perustuu askelpituuden mittaukseen ja Kalman suodatettuun kulmainformaatioon, joita parannetaan edelleen lasermittaussovituksella.
Karttapohjainen paikannusalgoritmi esitellään mahdollistamaan paikannus absoluuttisessa koordinaatistossa.

Työ esittelee kolme lasermittaukseen perustuvaa kulmakorjausalgoritmia: perättäisten viivojen histogrammikorrelaatio, ositettujen viivojen histogrammikorrelaatio ja viivojen leikkauspisteisiin perustuva algoritmi.
Lisäksi esitellään korrelaatioon perustuva paikankorjausalgoritmi ja virtuaalilasermittauksiin perustuva paikannusalgoritmi.
Lopuksi esitellään yksinkertainen vaiheittaiseen kartanmuodostukseen perustuva SLAM-algoritmi.

PeNa kehitettiin osana PeLoTe projektia, joka on Euroopan Unionin IST ohjelman rahoittama projekti.
PeLoTe projekti esitellään lyhyesti diplomityön alussa.
ED:2005-04-13
INSSI tietueen numero: 28270
+ lisää koriin
INSSI