haku: @keyword katkaistu sali / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Pätynen, Jukka
Työn nimi:Virtual Acoustics in Practice Rooms
Virtuaaliakustiikka musiikin harjoitustiloissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2007
Sivut:xii + 87 s. + liitt. 8      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Lokki, Tapio
Ohjaaja:Salmensaari, Olli
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010084
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:electro-acoustics
practice room
rehearsal hall
reverberation enhancement
room acoustics
time variance
truncated hall
sähköakustiikka
harjoitushuone
saliakustiikka
jälkikaiunta
huoneakustiikan parantaminen
aikavarianssi
katkaistu sali
Tiivistelmä (fin):Musiikin harjoitusluokkien pienestä koosta johtuen akustiikkasuunnittelussa joudutaan usein tekemään kompromisseja jälkikaiunnan ja tarvittavan vaimennusmateriaalin määrän suhteen.
Harjoittelua ja instrumentin ääntä tukevaa sointia silmälläpitäen olisi suotavaa, ettei huone olisi kaiunnaltaan täysin kuiva.
Kaiuttomassa tilassa soittaminen käy nopeasti raskaaksi ja saattaa vähentää aloittelevien soittajien harjoitteluintoa.
Jälkikaiuntaa pieneen tilaan tavoiteltaessa joudutaan perinteisin akustisin menetelmin vähentämään vaimennuksen määrää, mikä puolestaan nostaa tilan äänitasoa.
Varsinkin musiikin opettajien pidemmät altistusajat hyvin kaiuntaisissa opetusluokissa saattavat johtaa kuuloon liittyviin ongelmiin.
Orkesterien tilanne on usein samankaltainen, kun harjoituksia joudutaan varsinaisen konserttisalin sijasta järjestämään akustisesti sopimattomissa tiloissa.

Tässä työssä tutkitaan sähköakustisen järjestelmän käyttöä harjoitustilojen akustiikan parantamiseksi.
Tarkoituksena on näin ollen lisätä jälkikaiuntaa nostamatta tilan äänitasoa.
Tavoitteena on myös tutkia käyttäjien suhtautumista sähköakustiikan käyttöön.

Työssä esitettyjä tutkimuksia varten sähköakustista järjestelmää kokeiltiin yhteensä kolmessa tilassa.
Tutkituista tiloista kaksi ensimmäistä olivat tyypillisiä musiikkioppilaitoksen pieniä harjoitus- ja opetusluokkia.
Kolmas tila oli monikäyttösali, johon sähköakustiikan avulla pyrittiin luomaan konserttisalin lavaa muistuttava akustiikka sinfoniaorkesterin harjoitusta varten.
Tiloissa tehtiin huoneakustisia mittauksia sekä haastateltiin käyttäjiä kyselytutkimuksella.
Tutkimusten tulosten perusteella on todettavissa, että harjoitustilojen akustiikan parantaminen sähköakustisella järjestelmällä on mahdollista.
Tiivistelmä (eng):Due to their small size, the acoustical design of music practice rooms at music institutes presents designers with challenges and requires compromises between absorption and reverberation.
In practice, some reverberation is needed to provide support and more lively sound for the musician.
Playing in a room with plenty of absorption and very little reverberation is often uninspiring and easily causes fatigue.
On the other hand, increasing reverberation by reducing the absorption results in higher sound pressure levels.
As music teachers are exposed to these conditions for long periods of time, in the long term this can lead to hearing problems.
Similar problems are often also faced by orchestras when rehearsals are held in facilities with poor acoustical conditions.

This work investigates the use of an electro-acoustic system to improve the acoustics in practice spaces.
The electro-acoustic system uses an active method to create additional reverberation without increasing the sound pressure levels.
A second objective is to evaluate the acceptance of virtual acoustics by users in music practice spaces.

For this purpose, a prototype of an electro-acoustic system was installed in three different rooms, and the reverberation time and sound pressure level of the rooms were measured.
These case studies consist of two small classrooms and a theater hall converted to a rehearsal hall for a symphony orchestra.
For each case study, subjective opinions were collected.
The results for each room were then analyzed in terms of the feedback from the users.
The case studies show that with a careful tuning, and especially in larger spaces, a virtual acoustic system is a potential solution for improving the room acoustics of a practice room.
ED:2007-12-19
INSSI tietueen numero: 35021
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI