haku: @keyword SLAM / yhteensä: 10
viite: 3 / 10
Tekijä:Tolonen, Tatu
Työn nimi:Robotin maailmanmallit
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:26      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (AS3001)
Valvoja:Zenger, Kai
Ohjaaja:Hyyti, Heikki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305162936
Sijainti:  
Avainsanat:autonominen mobiili robotti
SLAM
kartoitus
ympäristön tiedostaminen
ED:2012-07-04
INSSI tietueen numero: 44898
+ lisää koriin
INSSI