haku: @indexterm agency theory / yhteensä: 286
viitteet: 1-10 / 286
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Journal of Business Ethics
2011 : DEC, VOL. 104:2, p. 159-173
2011 Cai, Y.
Jo, H.
Pan, C.
2.
Strategic Management Journal
2011 : JUL, VOL. 32:7 p. 771-786
2011 Gore, A. K.
Matsunaga, S.
Yeung, P. E.
3.
Strategic Management Journal
2011 : JUL, VOL. 32:7 p. 731-747
2011 Tian, J.
Haleblian, J.
Rajagopalan, N.
4.
Strategic Management Journal
2011 : OCT, VOL. 32:10 p. 1083-1098
2011 Semadeni, M.
Cannella, A. A. Jr.
5.
Journal of Financial Economics
2011 : NOV, VOL. 102:2, p. 272-292
2011 Kim, E.H.
Lu, Y.
6.
Management International Review
2011 : VOL. 51:3 p. 381-406
2011 Manning, S.
Lewin, A. Y.
Schuerch, M.
7.
Strategic Management Journal
2011 : VOL. 32:2, p. 212-227
2011 Deutsch, Y.
Keil, T.
Laamanen, T.
8.
Journal of Business Ethics
2011 : DEC, VOL 104:3, p. 403-420
2011 Vandewaerde, M (et al.)
9.
Journal of Financial Economics
2011 : SEP, VOL.101:3, p. 533-551
2011 Jphn, K.
Knyazeva, A.
Knyazeva, D.
10.
Journal of Financial Economics
2011 : JUN, VOL. 100:3 p. 639-662
2011 Kim, J.
Li, Y.
Zhang, L.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA