sisältää alkaa

Kategoria: HR (59)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
arkipyhä
SV
EN
public holiday
FI
esimies
SV
EN
supervisor
FI
henkilösivukulut
SV
EN
indirect personnel costs
FI
henkilöstösuunnitelma
SV
EN
human resource plan
FI
henkilötyövuosi
SV
EN
full-time equivalent, person-year
FI
hoitovapaa
 
Valter-termipankista löydetty vastine.
SV
EN
child care leave
FI
isyysvapaa
SV
EN
paternity leave
FI
jatkolupa
 
oleskelulupa, joka myönnetään ensimmäisen oleskeluluvan jälkeen.
SV
EN
extended residence permit
 
residence permit granted after the first residence permit
FI
jatkuva oleskelulupa
 
Määräaikaisen oleskeluluvan alakäsite. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä tai jatkuvana oleskelulupana. Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen.
SV
EN
continuous residence permit
FI
liukuva työaika
SV
EN
flexitime
FI
lomakausi
 
Aika, jona (kesä)lomat yleensä pidetään. Aiemmin holiday period, kuten valtion työmarkkinasanastossa, vaihdettu elokuussa 2009.
SV
EN
holiday season
FI
lomanmääräytymiskuukausi
SV
EN
holiday credit month
FI
lomanmääräytymisvuosi
SV
EN
holiday credit year
FI
lomaoikeus
SV
EN
holiday entitlement
FI
lomaraha
 
Työmarkkinasanasto. Vrt. lomakorvaus.
SV
EN
holiday bonus
FI
lupaviranomainen
 
Otettu ulkomaalaislain käännöksestä, viittaa siinä oleskelulupia myöntäviin viranomaisiin.
SV
EN
permit authority
FI
maistraatti
 
Otettu maistraatin sivuilta 13.1.2009
SV
EN
local register office
FI
matkasuunnitelma
SV
EN
travel plan
FI
määräaikainen
SV
EN
fixed-term
FI
määräaikainen oleskelulupa
 
Otettu ulkomaalaislain käännökestä 14.1.2009
SV
EN
fixed-term residence permit
FI
nimike
SV
EN
job title
FI
oleskelulupa
SV
EN
residence permit
FI
oleskelulupakortti
 
Eu-kansalaisen eu:n ulkopuolelta tulevalle perheenjäsenelle myönnettävä kortti.
SV
EN
residence card
FI
oleskeluoikeus
SV
EN
right of residence
FI
opetusosaaminen
 
Aallon rekrytointiprosesissa arvioidaan opetushenkilökunnalta (esim. lehtorit) myös opetusosaamista.
SV
EN
teaching competence
FI
opetusosaamisen arviointiryhmä
 
otettu lehtorien urajärjestelmädokumentista
SV
EN
teaching competence assessment committee
FI
opintovapaa
 
Otettu Valter-termipankista.
SV
EN
study leave
FI
osasairausvapaa
SV
EN
part-time sick leave
FI
palkkatodistus
 
Todistus, jossa kerrotaan henkilön palkkatiedot tietyltä ajalta. Tarvitaan mm. osasairauspäivärahan hakuun Kelalta. Otettu Kelan sivuilta 2012.
SV
EN
wage statement
FI
perhevapaa
SV
EN
family leave
FI
pysyvä oleskelulupa
 
Oleskelulupa, joka on voimassa toistaiseksi. Lähde:ulkomaalaislaki
SV
EN
permanent residence permit
FI
päätöksellä
SV
EN
by decision of
FI
rekrytointiesitys
 
Aallon rekrytointiprosessissa tehtävä esitys.
SV
EN
recruitment proposal
FI
rekrytointiprosessi
SV
EN
recruitment process
FI
sairausloma
SV
EN
sick leave
FI
saldovapaa
SV
EN
flexi leave
FI
siirtää loma
 
puhuttaessa loman siirrosta, kun lomaa ei käytetä lomavuonna vaan muuna vuonna.
SV
EN
carry over
FI
säästövapaa
 
vuosiloman osa, joka säästetään annettavaksi lomavuotta seuraavana kautena tai sitä myöhemmin. (Määritelmä Valter-termipankista)
SV
EN
saved holiday
FI
tasa-arvolaki
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1989
SV
EN
Act on Equality between Women and Men
FI
tasoitusjakso
 
Osa-aikatyössä jakso, jonka sisällä kunkin työaika tätyy tasoittaa. Valtioneuvoston työmarkkinasanasto.
SV
EN
reference period
FI
tilapäinen oleskelulupa
 
Määräaikaisen oleskeluluvan alalaji. Lähde:ulkomaalaislaki
SV
EN
temporary residence permit
FI
työaikalaki
SV
EN
Working Hours Act (Työaikalaki 605/1997)
FI
työhön palaaminen
SV
EN
return to work
FI
työkyvyttömyys
 
Työkyvyn puuttuminen (Lähde Valter-sanasto). Huom. työkyvyttömyyseläke = disability pension.
SV
EN
incapacity for work
FI
työnantaja
SV
EN
employer
FI
työntekijä
SV
EN
employee
FI
työntekijän oleskelulupa
 
Lähde: ulkomaalaislaki
SV
EN
residence permit for an employed person
FI
työpaikkaselvitys
 
Lähde Tepa-termipankin Kelan käsitteistö, v. 2014. Laissa workplace investigation, mutta TEPAssa nimenomaan mainittu että ei tulisi sitä käyttää.
SV
EN
workplace survey
FI
työterveyshoitaja
SV
EN
occupational health nurse
FI
työterveyshuolto
 
1) työnantajan palkansaajille järjestämä terveydenhuolto 2) työterveyshuollon palvelujen tarjoaja (Aallon teksteissä usein tässä merkityksessä)
SV
EN
1) occupational health care 2) occupational health service
FI
työterveyslääkäri
SV
EN
occupational health physician
FI
työtyytyväisyys
SV
EN
job satisfaction
FI
vanhempainvapaa
SV
EN
parental leave
FI
vanhuuseläke
SV
EN
old-age pension
FI
varapuheenjohtaja
SV
EN
vice chair
FI
varhennettu vanhuuseläke
SV
EN
early old-age pension
FI
vuorotteluvapaa
 
Lähde Valter
SV
EN
job alternation leave
 
Taken from Valter which mentions that this is not used in English-speaking countries. A near-equivalent is 'sabbatical leave'.
FI
äitiysloma ks. äitiysvapaa
SV
EN
FI
äitiysvapaa
SV
EN
maternity leave