haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 16 / 21
Tekijä:Goldberg, Andrew
Työn nimi:In-situ frequency response optimisation of active loudspeakers
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2004
Sivut:127      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Mäkivirta, Aki
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:acoustical measurements
acoustic impulse response
maximum length sequence
MLS
equalisation
optimisation
room acoustics
akustinen mittaustekniikka
akustinen impulssivaste
maksimipituusjono
MLS
ekvalisointi
optimaalinen
huoneakustiikka
Tiivistelmä (fin):Tämä opinnäyte käsittelee uudenlaista menetelmää, jolla voidaan valita optimaalinen aktiivikaiuttimien huonevaste disreettiarvoisesta vastejoukosta.
Työssä luodaan katsaus akustisen vasteen mittausmenetelmiin ja vasteoptimoinnin tekniikoihin, sekä vertaillaan niiden etuja ja haittoja.
Käytetty optimointimenetelmä valitaan optimointimenetelmien vertailun perusteella, ja työn tuloksena syntynyt algoritmi kuvataan.
Moderni MLS-tekniikkaan perustuva akustinen mittausjärjestelmä ja sen käyttö akustisen impulssivasteen mittauksessa esitellään.
Kaiuttimessa olevan huonevastekorjaimen toimintaperiaate kuvataan jokaisen työssä käsitellyn kaiutintyypin osalta.
Impulssivasteesta laskettu taajuusvaste toimii optimointialgoritmin lähtötietona edullisinta taajuusvastesäädinkombinaatiota valittaessa.
Optimointiprosessia esitellään todellisten esimerkkitapausten avulla, ja algoritmin suorituskyky analysoidaan ja selvitetään.
Työssä esiteltävä järjestelmä on toteutettu, ja on nyt studioita ja kuunteluhuoneita kalibroivien asiantuntijoiden rutiinikäytössä.
ED:2004-04-30
INSSI tietueen numero: 25172
+ lisää koriin
INSSI