haku: @keyword tiivistys / yhteensä: 6
viite: 4 / 6
Tekijä:Henttonen, Antti
Työn nimi:Mekaaniset liukurengastiivistimet
Mechanical faceseals
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2009
Sivut:18      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Koulutusohjelma:Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Koneensuunnittelu   (K3001)
Valvoja:Pietola, Matti
Ohjaaja:Calonius, Olof
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305165589
Sijainti:  
Avainsanat:mekaaniset tiivisteet
liukurengastiivistimet
tiivistys
tiivistimet
ED:2009-07-13
INSSI tietueen numero: 37908
+ lisää koriin
INSSI