haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 12 / 21
Tekijä:Markkula, Ville
Työn nimi:Tila-, laitteisto- ja kaapelointisuunnitelma Lahden Muotoiluinstituutin Elokuva- ja TV-ilmaisun opetustilojen saneeraustyössä
The design of premises, equipment and cabling in the renovation of the educational premises of the film and television department at Lahti Institute of Design
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:[5] + 57      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Elektroniikan laitos
Oppiaine:Sovellettu elektroniikka   (S-66)
Valvoja:Sepponen, Raimo
Ohjaaja:
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1181   | Arkisto
Avainsanat:audio cabling
recording studio
room acoustics
soundproof
video production network
audiokaapelointi
äänistudip
huoneakustiikka
äänieristys
videon tuotantoverkko
Tiivistelmä (fin): Tässä diplomityössä tarkastelun kohteena oli Lahden Muotoiluinstituutin Elokuva- ja TV-ilmaisun opetustilojen saneeraustyö.
Työn tavoitteena oli suunnitella saneerattavien ja uudistettavien opetustilojen akustiset rakennevaatimukset, kaapeloinnin häiriöttömyys ja uudistettava tuotantolaitteisto käyttötarkoitukseen soveltuviksi.
Rakennustyön eri vaiheissa tehtiin yhteistyötä sähkösuunnittelijan, akustiikkakonsultin, arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan kanssa.

Kaapelointisuunnitelman tavoitteena oli palvella Muotoiluinstituutin toimintaa erilaisia laitteistototeutuksia tukien, taaten samalla tuotantolaitteiston uudistus- ja laajennusmahdollisuudet.
Tässä diplomityössä tarkasteltiin videokuvan ja äänen tuotantoverkon käyttöönoton vaatimia ratkaisuja kaapeloinnin ja tilojen osalta siten, että koko Muotoiluinstituutin saneerattu osio voi toimia digitaalisen video- ja äänitekniikan osalta muuntautumiskykyisenä ja yhtenäisenä toimintaympäristönä.
Käyttöönottotestausvaiheessa havaittiin, että videokuvan ja äänen tuotantoverkolle oli onnistuttu suunnittelemaan ajantasainen ja laajennusmahdollisuuksia tarjoava toimintaympäristö.

Tilojen mitoitus ja rakennesuunnittelu sekä äänentoiston suunnittelu pohjautuivat pääasiassa julkaisujen ITU-R BS.775-1 ja ITU-R BS.1116-1 kansainvälisiin määrittelyihin.
Sähköisiltä häiriöiltä vapaan kaapeloinnin vaatimuksena oli sähkönsyöttöverkosta erillään reititetty audiokaapelointi.
Häiriötön kaapelointi asetti omat erityisvaatimukset myös maadoituksen ja tilojen valaistuksen toteutuksille.
Käyttöönottotestausvaiheessa havaittiin rakennusvaiheessa tehtyjä puutteellisia toteutuksia äänieristyksen kannalta oleellisissa kelluvissa rakenteissa sekä äänikaapeloinnin reitityksissä.
Suunniteltujen akustisten määritysten ja kaapeloinnin häiriöttömyysvaatimusten toteutuminen edellyttää näiden rakennusvirheiden korjaamista suunnitelmien mukaisiksi.
ED:2010-09-06
INSSI tietueen numero: 40426
+ lisää koriin
INSSI