haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 11 / 21
Tekijä:Lindfors, Oskar
Työn nimi:Variable acoustics in performance spaces
Muunneltava akustiikka konserttisaleissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:viii + 67      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Lokki, Tapio
Ohjaaja:Möller, Henrik
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  969   | Arkisto
Avainsanat:multi-purpose performance space
varialble acoustics
room acoustics
monikäyttösalit
muunneltava akustiikka
huoneakustiikka
Tiivistelmä (fin): Uusien auditorioiden tehokas käyttö vaatii muunneltavia ratkaisuja kaikkien käyttäjäryhmien vaatimusten täyttymiseen.
Akustiikan muunteluun konserttisaleissa käytettävät menetelmät voidaan jakaa vaimennuksen määrän, tilavuuden määrän ja tilan järjestyksen muunteluun.

Tämä työ tutkii muunneltavan akustiikan tehokkuutta kahdessa muunneltavassa salissa huoneakustiikan kuvaamiseen yleisesti käytettäviä suureita tarkastelemalla.
Salit mitattiin neljässä eri muunneltavan akustiikan konfiguraatiossa.

Mittaukset osoittavat että varsinkin jälkikaiunta-aikaa voidaan muunnella hyvin paljon vaimennuksen määrää muuntamalla.
Kuitenkin käyttämällä suurta määrää muunneltavuutta on haastavaa säilyttää koko tarkasteltavalla taajuuskaistalla tasapainoinen tulos.
Tiivistelmä (eng): Effective use of new performance spaces demand for variable solutions of the acoustics in order to ensure suitable conditions for all user groups.
The main methods of achieving variability of the acoustics of performance spaces are changing the amount of absorption, volume and the layout of the space.

This work studied the performance of variable acoustics in two performance spaces by measuring a set of commonly used room acoustical parameters.
The halls were measured in four different configurations of the variable acoustics in order to compare how the different methods are performing.

The measurements show that reverberation time can be changed considerably using variable absorption.
However it is difficult to maintain a neutral spectral balance in ail configurations of the variable acoustics when large amount of change is used.
ED:2010-09-06
INSSI tietueen numero: 40428
+ lisää koriin
INSSI