haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 9 / 21
Tekijä:Mönkkönen, Niko
Työn nimi:Eri äänentoistojärjestelmien soveltuvuus kuuntelukokeisiin
The suitability of different sound systems in listening tests
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:24      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta
Koulutusohjelma:Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Signaalinkäsittely   (S3028)
Valvoja:Eriksson, Jan
Ohjaaja:Takanen, Marko
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305165151
Sijainti:  
Avainsanat:kuuntelukoe
kuulokkeet
kaiuttimet
huoneakustiikka
suuntakuulo
ED:2011-12-19
INSSI tietueen numero: 43423
+ lisää koriin
INSSI