haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 10 / 21
Tekijä:Huhtakallio, Ilkka
Työn nimi:Diffusorien käyttö huoneakustiikassa
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:23      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta
Koulutusohjelma:Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Eriksson, Jan
Ohjaaja:Pekonen, Jussi
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305165148
Sijainti:  
Avainsanat:diffusori
diffusointi
akustointi
huoneakustiikka
ED:2011-12-19
INSSI tietueen numero: 43418
+ lisää koriin
INSSI