haku: @keyword data center / yhteensä: 18
viite: 10 / 18
Tekijä:Malkamäki, Tuomo
Työn nimi:Towards Sustainable and Energy-Efficient Data Centers: A Finnish Viewpoint
Kohti energiatehokkaita ja kestävän kehityksen datakeskuksia; Näkökulmia Suomesta
Julkaisutyyppi:Lisensiaatintutkimus
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:vii + 112      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Tehoelektroniikka   (S-81)
Valvoja:Ovaska, Seppo J.
Ohjaaja:
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201507013626
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  2598   | Arkisto
Avainsanat:data center
energy efficiency
server
energy consumption
sustainability
datakeskus
energiatehokkuus
palvelin
energiankulutus
kestävä kehitys
Tiivistelmä (fin): Datakeskusten ja ICT-järjestelmien energiatehokkuus ja hyötysuhde on saanut viimeaikoina osakseen paljon huomiota.
Nopeasti kasvanut sähkönkulutus on kääntänyt alan ja yritysten huomion kohti energia-tehokkaita ratkaisuja.
Taloudellisten säästöjen lisäksi näillä ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa myös ekologisesti ja kestävän kehityksen kannalta merkittäviä tuloksia, mikäli käytetyt menetelmät ja tehdyt ratkaisut ovat oikeita.

Tämän lisensiaatintyön aiheena on datakeskusten hyötysuhde sekä ekologisuus kestävän kehityksen kannalta katsottuna.
Työssä käsitellään erityisesti kehityksen kärkeä edustavia ratkaisuja, joilla datakeskusten hyötysuhdetta ja ekologista jalanjälkeä voidaan parantaa.
Työssä käsitellään myös alan kehitystä sekä trendejä, joilla tulee todennäköisesti olemaan vaikutusta alan kehitykseen sekä näin ollen energian kulutukseen.
Työssä pyritään myös selvittämään Suomen olosuhteita datakeskusten kannalta ja miten näitä olosuhteita voitaisiin käyttää hyväksi sekä millaisia vaikutuksia erilaisilla teknisillä ratkaisuilla näissä olosuhteissa on mahdollista saavuttaa.

Työn tärkeimpiä tuloksia ovat erilaisten sähkönsyöttö- ja jäähdytysjärjestelmien vertailu sekä näiden mahdollistamien säästöjen arviointi.
Kestävän kehityksen kannalta oleellisia tuloksia ovat uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuuksien arviointi.
Tiivistelmä (eng): In recent years, the rapid rates of growth in energy use have steered industry towards energy-efficient solutions.
Thus, the energy efficiency of data centers and ICT in general have also recently received considerable attention.
Furthermore, both economic and environmental benefits are seen to be attainable if proper actions are taken in these data centers.

This thesis examines data center energy efficiency and sustainability focusing specifically on currently portrayed 'state-of-the-art' solutions to improve efficiency and sustainability.
Trends and future prospects within the industry are also studied to better understand the evolving direction of the field.
Another more specific focal point is the evaluation of these energy efficiency and sustainability related improvements against local conditions in Finland.

The most important results include a comparison of various power distribution and cooling solutions with estimates of attainable improvement and figures of merit.
Regarding sustainability, the viability of powering data centers with renewable energy sources is estimated and complemented with examples of achievable economic and environmental benefits.
ED:2013-08-19
INSSI tietueen numero: 47099
+ lisää koriin
INSSI