haku: @keyword data center / yhteensä: 18
viite: 9 / 18
Tekijä:Hajanti, Petteri
Työn nimi:Palvelinkeskuksen jäähdytysjärjestelmän teknis-taloudellinen optimointi
Technological and economical optimization of data center cooling system
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:(12) + 125      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Energiatekniikan laitos
Oppiaine:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Valvoja:Sirén, Kai
Ohjaaja:Laine, Tuomas ; Jaatinen, Jukka ; Innanen, Jari
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  5718   | Arkisto
Avainsanat:data center
cooling system
optimization
free cooling'
energy efficiency
life cycle costs
palvelinkeskus
jäähdytysjärjestelmä
optimointi
vapaajäähdytys
energiatehokkuus
Tiivistelmä (fin): Tässä opinnäytetyössä tutkitaan palvelinkeskuksen jäähdytystä.
Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on löytää annetuista järjestelmävaihtoehdoista teknis-taloudellisesti paras tapa tuottaa palvelinkeskuksen jäähdytykseen tarvittava kylmäenergia.
Lisäksi tutkitaan jäähdytysilman (kylmäkäytävä) optimaalista lämpötilaa, lämmöntaiteenoton kannattavuutta sekä maantieteellisen sijainnin vaikutusta palvelinkeskuksen energiankulutukseen.

Opinnäytetyössä esitetyt tutkimustulokset perustuvat laskennallisiin tarkasteluihin, jotka on tehty itse koodatun tietokoneohjelman avulla.
Tietokoneohjelmassa yhdistyvät energiasimulointi ja optimointi.
Optimoinnin päätösmuuttujina ovat jäähdytysilman, jäähdytysveden sekä vapaajäähdytystilanteessa nestejäähdyttimeltä lähtevän liuoksen lämpötilat.
Näiden lisäksi optimoidaan vapaajäähdytyksessä käytettävän levylämmönsiirtimen kokoa sekä vakioilmastointikoneiden lukumäärää.
Optimointi mahdollisti energia- ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytymisen.

Saatujen tulosten perusteella merivesijäähdytys on tässä tutkimuksessa vertailluista vaihtoehdoista energia- ja kustannustehokkain tapa toteuttaa suuren palvelinkeskuksen jäähdytys.
Myös vapaajäähdytystä hyödyntävät vedenjäähdytyskoneistot voivat olla hyvin energiatehokkaita, jos niiden toiminta on optimoitu ja järjestelmän lämpötilojen sallitaan muuttuvan dynaamisesti.
Opinnäytetyössä saatujen tulosten perusteella dynaamisesti toimivat jäähdytysjärjestelmät voivat hyödyntää vapaajäähdytystä parhaimmillaan jopa yli 80 % vuoden tunneista.
Optimointi vähensi huomattavasti kaikkien vertailuun osallistuneiden jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta verrattuna järjestelmäkohtaiseen perusratkaisuun.

Jos jäähdytysilman lämpötilaa halutaan nostaa, tulee aina huomioida toimenpiteen vaikutus myös palvelimien ja vakioilmastointikoneiden energiankulutukseen.
Jos jäähdytysjärjestelmä toimii stationäärisillä lämpötiloilla, kylmäkäytävän optimaalinen lämpötila on välillä 20 - 23 °C.
Kuumakäytävän lämpötilalla on vähintään yhtä suuri merkitys jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuteen kuin kylmäkäytävän lämpötilalla.
Kuumakäytävän osastoiminen omaksi kammiokseen (Hot Aisle Containment System) luo hyviin perustan huippuenergiatehokkaan jäähdytysjärjestelmän suunnittelulle.
Maantieteellisen sijainnin vaikutus jäähdytysjärjestelmän energiankulutukseen on hyvin merkittävä vapaajäähdytystä hyödyntävillä järjestelmillä.
Jos jäähdytysjärjestelmä ei pysty hyödyntämään vapaajäähdytystä, on sijainnin vaikutus huomattavasti merkityksettömämpi.
Tiivistelmä (eng): This master's thesis studies data center cooling.
The aim of this thesis is to discover the most energy efficient and cost effective cooling solutions for data centers.
In addition, the optimal air temperature for data centers, profitability of heat recovery and the influence of geographical location on data center energy consumption are investigated.

The results shown in this thesis are based on computational examinations that are executed by self-made computer program.
Computer program is capable of accomplishing energy simulation tasks and optimization problems with several variables.
The optimization variables are the temperatures of cold aisle, chilled water supply and the liquid (water ethylene glycol) used for free cooling as well as the size of free cooling plate heat exchanger and the count of computer room air handling (CRAH) units.
Optimization allowed the discovering of energy efficient and cost effective cooling solutions.

The results show, that chiller-less sea water cooling is the most energy efficient and cost effective cooling solution studied in this thesis.
However, the chiller and refrigeration based cooling systems can also be very energy efficient if the system is optimized and the cooling system temperatures are allowed to change dynamically.
The results show, that in Finland, dynamical chiller based cooling systems can utilize free cooling over 80 % of time.
Optimization significantly decreased the energy consumption of the cooling systems compared to the standard non-optimized design.

The cold aisle temperature has an energy impact on both, the performance of the cooling system and IT equipment.
The optimal temperature range can be found where the combined IT load and cooling system energy consumption is minimized.
The results show, that in stationary cases and in cold climates the optimal cold aisle temperature is only 20 23°C.
Hot aisle temperature is at least important as the cold aisle temperature.
Hot aisle containment system enables the design of highly energy efficient cooling systems.
The influence of geographical location on data center energy consumption is significant if the cooling system can utilize free cooling.
If the cooling system can't utilize free cooling the influence of geographical location is less significant.
ED:2013-10-21
INSSI tietueen numero: 47364
+ lisää koriin
INSSI