haku: @keyword jälkikaiunta / yhteensä: 6
viite: 3 / 6
Tekijä:Laihanen, Iiris
Työn nimi:Konvoluutiokaikulaitteet
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:18      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Tietotekniikan laitos
Koulutusohjelma:Tietotekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Mediatekniikka   (T3004)
Valvoja:Janhunen, Tomi
Ohjaaja:Pätynen, Jukka
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501221682
Sijainti:  
Avainsanat:konvoluutio
jälkikaiunta
musiikki
huoneimpulssivaste
ED:2013-12-02
INSSI tietueen numero: 47796
+ lisää koriin
INSSI