haku: @keyword jälkikaiunta / yhteensä: 6
viite: 2 / 6
Tekijä:Rajala, Ville
Työn nimi:Opetustilojen akustinen suunnittelu
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:24      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Elektroniikka   (S3027)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Koski, Teemu
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201401011005
Sijainti:  
Avainsanat:huoneakustiikka
koulu
opetustila
jälkikaiunta
absorptio
taustamelu
ED:2014-01-06
INSSI tietueen numero: 48266
+ lisää koriin
INSSI