haku: @all pulkki / yhteensä: 35
viite: 21 / 35
Tekijä:Gómez Bolanos, Javier
Työn nimi:Design and implementation of an immersive audiovisual
Ympäröivä audiovisuaalisen ympäristön suunnittelu ja rakennus
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2011
Sivut:ix + 74      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  672   | Arkisto
Avainsanat:immersive audiovisual environments
audiovisual systems
spatial sound reproduction
audio-video interaction
ympäröivä
immersiivinen
audiovisuaalinen ympäristö
audiovisuaaliset järjestelmät
tilaäänen toisto
audio ja video interaktio
Tiivistelmä (fin): Immersiiviset audiovisuaaliset ympäristöt ovat järjestelmiä, jotka yrittävät toistaa realistisesti ihmisen näkö- ja kuulohavainnot todellisen maailman tilanteessa.
Tällaisissa järjestelmissä suuri valkokangas kattaa laajan näkökentän ja ympäröi havainnoitsijan, sekä optimaalisesti saa hänet tuntemaan kuin olisi tallennetussa tilanteessa.
Välitetyn kuvan lisäksi 3D-äänentoistojärjestelmä välittää uskottavasti äänilähteiden tilajakauman.

Tässä työssä on rakennettu immersiivinen audiovisuaalinen näyttö, jonka videonäyttö on 226° leveä ja 3D-ääni toistetaan 20 kaiuttimella.
Videonäyttö on toteutettu akustisesti läpinäkyvillä valkokankailla sijoittaen videoprojektorit käyttäjän pään yläpuolelle.
Tämäntyyppinen ratkaisu vähentää kankaan akustista vaikutusta äänikenttään, sekä mahdollistaa kaiuttimien sijoittelun välittömästi valkokankaan takapuolelle, jolloin kankaan vaikutus niitten taajuusvasteeseen voidaan korjata suhteellisen yksinkertaisella prosessoinnilla.
Äänentoisto on toteutettu Directional Audio Coding (DirAC) -menetelmällä.

Näyttö on rakennettu Aalto-yliopiston Signaalinkäsittelyn ja Akustiikan laitoksen A-paja -huoneeseen, jossa vallitsevien kuunteluolosuhteiden mitataan olevan riittävän hyvät tällaiselle audiovisuaaliselle näytölle.
Työssä on myös rakennettu kolmesta HD-videokamerasta, yhdestä mikrofonista, sekä kahdesta peilistä koostuva laitteisto, jolla voidaan tallentaa ympäröivää videokuvaa sekä 3D ääntä toistettavaksi audiovisuaalisessa näytössä.
Muutama video ja äänitallenne on tehty tällä systeemillä testausta varten.
Lisäksi audiovisuaaliseen ympäristöön kuuluu pään liikkeiden seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata esimerkiksi havaitsijan pään orientaatio sekä sijainti.
Päätavoitteena tässä projektissa on tarjota väline, jolla voi tutkia ympäröivän kuvan ja äänen vaikutusta kokonaishavaintoon.
Tiivistelmä (eng): Immersive audio-visual environments are systems that try to reproduce realistically the visual and auditory events of the real situation.
In such systems, a large video projection screen spanning a wide field of view immerses the observer making him to feel like being inside the scene.
In addition, a 3D sound reproduction system provides a proper spatial distribution of the auditory events according to the images.

In this work, an immersive audio-visual environment with a field of view of 2260 and 3D sound reproduction over 20 loudspeakers is implemented.
The video screen is based on over-head video projection on acoustically transparent screens.
This type of screen reduces its acoustical effect on the sound field and allows the placement of the loudspeakers behind the screen since the influence of the screen in the frequency response can be corrected with simple processing.
The 3D audio reproduction system is based on Directional Audio Coding (DirAC) technique.

The system is built in the A-paja room in the department of Signal Processing and Acoustics of Aalto University.
In this room, the measured parameters for listening conditions are sufficiently good for the aimed tasks.
Furthermore, an audio and video capturing system consisting in three HD-videocameras, a microphone and two mirrors is built in this work in order to record a very wide field of view video and 3D audio for reproducing them in the reproduction system.
Some recordings were performed with the system for test purposes.
Additionally, a head-tracking system is included in the environment for motion related tasks.
The main aim of this project is to provide a tool for researching the influence of immersive image and sound in the total perception of the scene.
ED:2011-08-23
INSSI tietueen numero: 42680
+ lisää koriin
INSSI