haku: @all pulkki / yhteensä: 17
viite: 14 / 17
Tekijä:Pöntynen, Henri
Työn nimi:Kriittisen kaistan määrittäminen
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:37      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:   (S3027)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Pulkki, Ville
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201405281958
Sijainti:  
Avainsanat:kriittinen kaista
psykoakustiikka
auditorinen suodin
tehospektrimalli
psykofysiikka
kuulontutkimus
ED:2014-06-01
INSSI tietueen numero: 49130
+ lisää koriin
INSSI