haku: @keyword hearing / yhteensä: 3
viite: 3 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Härmä, Aki
Työn nimi:Perceptual aspects and warped techniques in audio coding
Kuuloaistiin liittyvät seikat ja varpatut tekniikat audiokoodauksessa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:1997
Sivut:88      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Laine, Unto K.
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla (tunnus ja salasana löytyvät koneen näytön alareunasta).

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Inssi-, Thes- tai Aaltodoc-tietokannoista. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai siitä voi tulostaa osia paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Tulostus tapahtuu Oppimiskeskuksen 1. kerroksen tulostimelle.
 • Kopiokortteja voi ostaa Oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta.
 • Aalto-yliopistolaiset voivat tulostaa myös SecurePrint-laitteille.

Kaukopalvelu

 • Opinnäytteitä voi pyytää luettavaksi muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin kirjastoihin kaukopalveluna. Opinnäytteistä toimitetaan kirjaston tiloihin luettavaksi paperikopio.
 • Kaukopalvelutilaus tehdään sen kirjaston kautta, johon opinnäyte halutaan luettavaksi.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:audio coding
hearing
perceptual signal processing
psychoacoustics
digital signal processing
warped techniques
filterbanks
audiokoodaus
kuulon toiminta
perkeptuaalisen signaalin käsittely
psykoakustiikka
digitaalinen signaalinkäsittely
varpatut tekniikat
suodinpankit
ED:1997-06-17
INSSI tietueen numero: 12211
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI