haku: @keyword hearing / yhteensä: 3
viite: 2 / 3
Tekijä:Pohjalainen, Jouni
Työn nimi:Methods of Automatic Audio Content Classification
Äänisisällön automaattisen luokittelun menetelmiä
Julkaisutyyppi:Lisensiaatintutkimus
Julkaisuvuosi:2007
Sivut:vi + 116      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Laine, Unto K.
Ohjaaja:Kurimo, Mikko
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010219
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla (tunnus ja salasana löytyvät koneen näytön alareunasta).

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Inssi-, Thes- tai Aaltodoc-tietokannoista. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai siitä voi tulostaa osia paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Tulostus tapahtuu Oppimiskeskuksen 1. kerroksen tulostimelle.
 • Kopiokortteja voi ostaa Oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta.
 • Aalto-yliopistolaiset voivat tulostaa myös SecurePrint-laitteille.

Kaukopalvelu

 • Opinnäytteitä voi pyytää luettavaksi muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin kirjastoihin kaukopalveluna. Opinnäytteistä toimitetaan kirjaston tiloihin luettavaksi paperikopio.
 • Kaukopalvelutilaus tehdään sen kirjaston kautta, johon opinnäyte halutaan luettavaksi.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:audio
audiovisual data
multimedia
speech
music
retrieval
transcription
content analysis
digital signal processing
DSP
pattern recognition
segmentation
classification
machine learning
hearing
audio
audiovisuaalinen data
multimedia
puhe
musiikki
haku
transkriptio
sisältöanalyysi
digitaalinen signaalinkäsittely
DSP
hahmontunnistus
segmentointi
luokittelu
koneoppiminen
kuulo
Tiivistelmä (fin):Tässä työssä esitetään yleiskatsaus sellaisiin signaalinkäsittelyn ja hahmontunnistuksen menetelmiin, jotka ovat usein sovellettavissa äänisisällön automaattiseen tunnistamiseen, luokitteluun ja kuvaamiseen.
Lisäksi työssä esitetään strategioita mainittujen menetelmien yhdistelyyn ja annetaan näihin ratkaisuihin liittyviä esimerkinomaisia viitteitä kirjallisuudesta löytyviin käytännön sovelluksiin eri sovellusalueilta.
Työ sisältää myös suppean esityksen ihmisen kuulon toiminnan pääpiirteistä äänitunnistuksen kannalta.
Tiivistelmä (eng):This study presents an overview of different methods of digital signal processing and pattern recognition that are frequently applicable to automatic recognition, classification and description of audio content.
Moreover, strategies for the combination of the said methods are discussed.
Some of the published practical applications from different areas are cited to illustrate the use of the basic methods and the combined recognition strategies.
A brief overview of human auditory perception is also given, with emphasis on the aspects that are important for audio recognition.
ED:2008-02-11
INSSI tietueen numero: 35265
+ lisää koriin
INSSI