haku: @keyword laser scanner / yhteensä: 7
viite: 5 / 7
Tekijä:Lindqvist, Maria
Työn nimi:Restoration of timber roof structures in a medieval stone church
Keskiaikaisen kivikirkon puisten kattorakenteiden korjaus
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2008
Sivut:73 + (32)      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Oppiaine:Talonrakennustekniikka   (Rak-43)
Valvoja:Puttonen, Jari
Ohjaaja:Hirsi, Hannu
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  1439   | Arkisto
Avainsanat:restoration plan
truss structure
wooden dowel
long-term load
medieval church
laser scanner
point cloud
korjaussuunnitelma
kattotuolirakenne
puutappi
pitkäaikaiskuorma
keskiaikainen kirkko
laserkeilain
pistepilvi
Tiivistelmä (fin): Keskiaikaiset kivikirkot ovat osa Suomen kulttuurihistoriallista rakennusperintöä.
Niiden kulttuurillisten ja rakenteellisten arvojen säilyttämiseksi kirkot vaativat jatkuvia korjauksia ja huoltotoimenpiteitä.
Sipoon keskiaikaisen kivikirkon kattotuoleissa havaittujen rakennevaurioiden takia päätettiin tutkia puurakenteiden korjausvaihtoehtoja.
Tässä tutkimuksessa kehitettiin yleisten korjausperiaatteiden pohjalta korjaussuunnitelma massiivipuurakenteille, joka esittää vaihtoehtoisia korjauksia korjausasteittain ja -vaiheittain.

Silmämääräisten havaintojen ja laserkeilausmittauksien pohjalta tuotettuja Auto- CAD -malleja tutkittiin laskennallisesti eri kuormitustapauksilla käyttäen StaadPro -ohjelmaa.
Kuormat määritettiin soveltaen Euronormi 1 standardeja 250 vuoden mitoitusiälle.
Paikallisen maksimituulennopeuden määrittämisessä käytettiin lisäksi mitattuja tuulitilastoja.
Kattorakenteiden tukirakenteena toimivien kirkon muurien mahdollisia liikkeitä tutkittiin maapohjatutkimuksilla.
Laskennallisen osion lisäksi rakenneanalyysi käsitti myös kokeellisia liitostarkasteluja.

Rakennemallit ja tehdyt havainnot osoittivat, että kattorakenteen toiminta perustuu kattotuolien väliseen kolmiulotteiseen yhteisvaikutukseen.
Suurimmat vauriot puurakenteissa johtuivat muun muassa muurien liikkeistä.
Korjaustoimenpiteiden lisäksi kirkkorakennus vaatii jatkuvaa huoltoa sekä määräaikaista kunnossapitoa.
Perinteisellä tavalla toteutettujen rakenteiden ja liitosten erinomainen kunto satojen käyttövuosien jälkeen puoltaa puurakenteiden korjaustoimenpiteiden osalta pitäytymistä perinteisissä rakennusmenetelmissä ja -materiaaleissa.
ED:2008-06-17
INSSI tietueen numero: 35790
+ lisää koriin
INSSI