haku: @keyword puheen ymmärrettävyys / yhteensä: 7
viite: 5 / 7
Tekijä:Usano, Johannes
Työn nimi:Äänen sivutiesiirtymä ilmanvaihtokanaviston kautta: puheen ymmärrettävyys
Sound flanking transmission through ventilation system: speech intelligility
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2009
Sivut:x + 61 s. + liitt. 9      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Alku, Paavo
Ohjaaja:Zenner, Wolfgang
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:building acoustics
ventilation
sound transmission loss
flanking transmission
speech intelligibility
subjective listening tests
rakennusakustiikka
ilmanvaihto
ilmaääneneristävyys
äänen sivutiesiirtymä
puheen ymmärrettävyys
subjektiiviset kuuntelukokeet
Tiivistelmä (fin): Tässä diplomityössä tutkittiin äänen sivutiesiirtymää ilmanvaihtokanavien kautta keskittyen erityisesti puheääneen ja sen ymmärrettävyyteen.
On yleisesti tiedossa, että ilmanvaihdon yhteiskanavajärjestelmissä, joissa useampaa tilaa palvelee yksi yhteinen runkokanava, ilmanvaihtokanavien kautta tapahtuva sivutiesiirtymä heikentää tilojen välistä ilmaääneneristävyyttä merkittävästi, mikäli suunnittelussa ei ole otettu asiaa tarkasti huomioon.
Tällöin puheyksityisyyttä vaativien tilojen välillä saattaa esiintyä ongelmia.

Tutkimusta varten rakennettiin kahden testihuoneen välille ilmanvaihtojärjestelmä, joka aiheutti äänelle sivutiesiirtymäreitin.
Ilmaääneneristävyyden heikkenemiä tutkittiin ääneneristävyysmittauksin useissa eri tilanteissa.
Ääneneristävyysmittausten perusteella määritettiin kahdelle ilmanvaihtopäätelaitteelle lähtövaimennuksen arvot.
Lähtövaimennusta ei ole yleisesti juurikaan tutkittu.
Puheen ymmärrettävyyttä tutkittiin subjektiivisin kuuntelukokein tilanteessa, jossa puhe oli kulkeutunut ilmanvaihtokanavien kautta huoneistosta toiseen.
Eri lähetystasojen, puhujan sukupuolen ja päätelaitteiden vaikutuksia myös tutkittiin.

Tutkimuksen tuloksena saatiin yksityiskohtaista tietoa sivutiesiirtymän vaikutuksesta tilojen väliseen ilmaääneneristävyyteen ja, että puheääni säilyy tietyissä tilanteissa hyvinkin ymmärrettävänä.
Myös ilmanvaihto-päätelaitteiden lähtövaimennuksen käyttäytymisestä taajuuskohtaisesti saatiin tarkempaa tietoa.
ED:2009-04-16
INSSI tietueen numero: 37303
+ lisää koriin
INSSI