haku: @keyword puheen ymmärrettävyys / yhteensä: 7
viite: 4 / 7
Tekijä:Tuomola, Olli
Työn nimi:Puheen laadun ja ymmärrettävyyden arviointi
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:25      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Signaalinkäsittely   (S3028)
Valvoja:Liinaharja, Markku
Ohjaaja:Jokinen, Emma
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201301291267
Sijainti:  
Avainsanat:puheen laatu
puheen ymmärrettävyys
subjektiivinen
objektiivinen
MOS
PESQ
ED:2013-05-21
INSSI tietueen numero: 46535
+ lisää koriin
INSSI