haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 5 / 21
Tekijä:Fredrikson, Olli
Työn nimi:Correlation between brain responses and perception of interaural time difference
Korrelaatio aivovasteiden ja korvienvälisen aikaeron havaitsemisen välillä
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:67 s. + liitt. 8      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Salminen, Nelli ; Santala, Olli
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201604201807
Sijainti:P1 Ark Aalto  3695   | Arkisto
Avainsanat:interaural time difference
N1m amplitude
magnetoencephalography
spatial hearing
auditory cortex
korvienvälinen aikaero
N1m-vaste
magnetoenkefalografia
suuntakuulo
kuuloaivokuori
ED:2016-05-01
INSSI tietueen numero: 53441
+ lisää koriin
INSSI