haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 8 / 105
Tekijä:Seppälä, Tuomas Mikael
Työn nimi:Measuring Indoor Climate Quality
Sisäilmaston mittaaminen
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:63      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (AS3001)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Harmo, Panu
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201605122004
Sijainti:P1 Ark Aalto  3878   | Arkisto
Avainsanat:indoor climate quality
indoor air quality
wireless sensor network
ZigBee
Z-Wave
Tiivistelmä (fin):Tässä työssä käydään aluksi läpi sisäilmaston perusteet ja kerrotaan mitä hyötyjä paremmalla sisäilmastolla voidaan saavuttaa.
Myös sisäilmastoon liittyviä standardeja käydään läpi.
Yleisimpiä sisäilmaston mittaamiseen liittyviä antureita esitellään.
Langattomien anturiverkkojen yleistyessä myös sisäilmastoon liittyvät mittaukset voidaan suorittaa langattomasti.
ZigBee ja Z-Wave -teknologiat ovat tarkemman tarkastelun kohteena.
Viime vuosien aikana markkinoille on alkanut ilmaantua kaupallisia sisäilmaston mittausjärjestelmiä.

Tässä työssä testattiin kahta kyseistä järjestelmää.
Lopuksi rakennettiin kaksi erilaista järjestelmää sisäilmaston mittaamiseksi sekä testattiin opiskelijoiden aikaisemmin rakentamaa langatonta mittausjärjestelmää.
Ensimmäisessä järjestelmässä pienen mittakaavan ZigBee-verkkoon yhdistettiin anturi, joka mittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Toisessa järjestelmässä yhdistettiin Z-Wave-antureita, Arduino Uno -kehitysalusta ja muutama muu anturi ThereGate-kotipalvelimeen.
Kolmannessa koejärjestelyssä ZigBeehen pohjautuva anturijärjestelmä asennettiin vanhusten palvelutaloon mittamaan sisäilmastoa kuukauden ajaksi.
Tiivistelmä (eng):This work gives an introduction to indoor climate quality (ICQ).
Motivation for better ICQ is given and its effect on productivity is studied.
Different standards governing ICQ are also explained.
The most important variables that are part of ICQ and the most common sensors to measure them are introduced.
With wireless sensor networks (WSNs) offering more flexibility compared to wired installations, a few wireless standards are compared, namely ZigBee and Z-Wave.
Some commercial wireless measurement systems have appeared to markets in recent years.

Two such systems were tested for a period of two weeks.
Finally, two different measurement systems were constructed in addition to a previous-made student project that was tested in a real-life situation.
The first system was a small-scale WSN that included ZigBit development boards and a volatile organic compound (VOC) sensor.
The second system incorporated a few Z-Wave sensors, an Arduino Uno development board and a few other sensors connected to a ThereGate home server.
In the third use-case, a ZigBee-based WSN was installed to an elderly care house to measure ICQ variables for a period of one month.
ED:2016-05-22
INSSI tietueen numero: 53558
+ lisää koriin
INSSI