haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 7 / 105
Tekijä:Mäkelä, Lauri Tuomas
Työn nimi:Energian hallinta langattomassa kulunvalvontajärjestelmässä
Energy management in wireless access control system
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 63      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (AS3001)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Visala, Arto
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201605122025
Sijainti:P1 Ark Aalto  3907   | Arkisto
Avainsanat:embedded
wireless
energy management
access control
harvest

langaton
kulunvalvonta
energia
keräin
akku
ED:2016-05-22
INSSI tietueen numero: 53579
+ lisää koriin
INSSI