haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 3 / 74
Tekijä:Natri, Inari
Työn nimi:Implementation and performance measurement of strategic integration initiatives
Strategisten integraatiohankkeiden implementointi ja mittaaminen
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 60 s. + liitt. 2      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Strateginen johtaminen   (IL3006)
Valvoja:Vuori, Timo
Ohjaaja:Jouppi, Juha
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201608263136
Sijainti:P1 Ark Aalto  4410   | Arkisto
Avainsanat:strategic initiative
performance measurement
organizational integration
strategy implementation
strateginen hanke
organisaation integraatio
mittaaminen
ED:2016-09-04
INSSI tietueen numero: 54347
+ lisää koriin
INSSI